Plenul Consiliului Concurenței declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce se referă la preluarea controlului de către ”Fly One” SRL asupra întreprinderilor ”Bpay” SRL  și ”Cellixteh” SRL.

Potrivit hotărârii Consiliului Concurenței, ”Fly One” activează pe piața prestării serviciilor de transport aerian de pasageri și mărfuri, iar ”Bpay” SRL  activează în domeniul prestării serviciilor de plată și activități aferente monedei electronice. Totodată, a fost autorizată și procurarea unei cote părți din capitalul social al ”Cellixteh” SRL. Genul de activitate al întreprinderii - activităţi de editare ale produselor software, activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei.

Operațiunile de concentrare economică, conform art. 22 alin. (1) din Legea concurenței sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii depășește 25.000.000 lei și există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10.000.000 lei. Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează conform prevederilor art. 24 alin (4) din Legea concurenței.