Compania aeriană ”Fly One” SRL intenționează să preia controlul asupra companiei ”BPay” SRL – o societate emitentă de monede electronice, care administrează și un sistem de plăți electronice cu același nume.

Despre aceasta a anunțat Consiliul Concurenței, care a fost notificat în acest sens și analizează preluarea controlului sub aspectul stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal.

”Fly One" activează în domeniul transporturilor aeriene de pasageri/mărfuri , iar ”BPay" activează în domeniul prestării serviciilor de plată și activităților aferente monedei electronice.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: MD-2001, or.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1, Consiliul Concurenţei.