Curtea Supremă de Justiție (CSJ) ar putea rămâne fără competența de a emite hotărâri sau avize cu caracter explicativ. Un proiect de lege în acest sens ar urma să fie elaborat și aprobat de Guvern până în septembrie 2020. Acțiunea este stabilită în Planul de acțiuni al Executivului până în 2023.

Menționăm că anterior au mai fost tentative a lăsa CSJ fără aceste competențe. Proiectele elaborate nu au fost, însă, adoptate. Potrivit legislației în vigoare, pentru aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei, CSJ, din oficiu sau la propunerea organelor profesionale, create prin lege, ale profesiilor conexe justiţiei, adoptă şi publică hotărâri explicative şi opinii consultative privind aplicarea corectă a normelor de drept şi soluţionarea justă a cauzelor. Hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie şi opiniile consultative ale colegiilor Curții Supreme de Justiție au caracter de îndrumare şi nu sunt obligatorii pentru instanţele judecătoreşti.

În schimb, autoritățile își propun să examineze oportunitatea instituirii competenței Curții Supreme de Justiție de a publica fișe tematice bazate pe jurisprudență. Acestea vor viza anumite chestiuni specifice și vor fi actualizate în mod sistematic, pentru a reflecta evoluţiile în jurisprudenţa sa. Acțiunea ar putea fi, de asemenea, realizată până în septembrie anul viitor.

O altă acțiune privind interpretarea şi aplicarea unitară a legii, inclusă în Planul de acțiuni, se referă la analiza jurisprudenței în materia recursului în interesul legii și identificarea măsurilor de eficientizare a prevederilor legale. Aceasta ar putea fi realizată până la sfârșitul anului 2021.

În același timp, până la sfârșitul trimestrului trei al anului 2020, Guvernul își propune să mai:

  • elaboreze și aprobe proiectului de lege privind asigurarea publicității ședințelor de judecată prin examinarea recursului în materie penală cu participarea părților;
  • revizuie unele temeiuri de recurs pentru a se asigura examinarea în exclusivitate a aspectelor de drept;
  • analizeze oportunității modificării legislației în vederea instituirii obligativității judecătorului raportor de a întocmi un raport în scris, la etapa deciderii admisibilității recursului, care ar cuprinde circumstanțele de fapt constatate de instanțele inferioare, soluțiile date, precum și pretinsele motive de ilegalitate invocate.