Serviciul Fiscal de Stat reamintește contribuabililor care desfășoară activitatea de comerț on-line despre necesitatea înregistrării și respectării legislației în vigoare. Comerţul electronic reprezintă activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vânzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice. Astfel, Fisc atenționează că, comerțul electronic nu este un gen de activitate, ci o modalitate de executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice. Dreptul de a efectua comerţ electronic se obţine din momentul înregistrării la Organul Înregistrării de Stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.

În cazul în care pentru vânzarea bunurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor este necesară licenţă, comerţul electronic poate fi efectuat din momentul obţinerii licenţei pentru practicarea genului de activitate. Prin urmare, magazinul on-line are la bază aceleaşi principii de activitate ca şi un magazin fizic, însă prezentarea produselor, acceptarea ofertei şi procurarea bunurilor are loc la distanţă în spaţiu virtual pe o platformă web. Subiecţi ai comerţului electronic pot fi persoanele fizice şi juridice, inclusiv străine, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică. Obiecte ale comerţului electronic sunt: a) bunurile ce pot fi înstrăinate conform prevederilor legale; b) lucrările; c) serviciile. Magazinul poate fi înfiinţat nu doar de către producătorul de bunuri, ci şi de către orice altă persoană care intermediază vânzarea lor prin procurarea de la un agent local sau prin importarea de peste hotare.

Activităţii comerţului electronic i se aplică toate actele normative ce reglementează activitatea economică, şi anume: modul de înregistrare a întreprinderii, ţinerea contabilităţii, achitarea impozitelor, protecţia muncii.

Conform Legii 231/2010, comercianții - persoanele fizice sau persoanele juridice care desfășoară activitatea în domeniul comerțului, pentru desfășurarea activităților respective urmează să notifice autoritățile administrației publice locale conform prevederilor legii.