Serviciul Fiscal de Stat atenționează agenții economici că în luna septembrie sunt preconizate mai multe verificări operative. Acestea au fost planificate conform riscurile identificate, petițiilor, sesizărilor și reclamațiilor înregistrate, dar și conform informațiile din mijloacele din sursele media.

Scopul acestor acțiuni este sporirea nivelului de informare și conformare a contribuabililor privind utilizarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și a altor încălcări ale legislației în vigoare.

Mai exact, verificărilor vor fi supuse următoarelor genuri de activitate:

  • comerţul cu amănuntul a produselor alimentare/comerţul cu amănuntul şi ridicata exercitat de către farmacii şi depozitele farmaceutice cu verificarea corectitudinii formării preţurilor de comercializare (în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 774 din 28.06.2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante);
  • comerțul angro a produselor alimentare;
  • prestarea serviciilor de transport rutier de pasageri și bagaje, inclusiv în regim de taxi;
  • prestarea serviciilor de întreținere și reparație auto, servicii conexe.

În context, Serviciul Fiscal de Stat atenționează toți contribuabilii despre obligativitatea aplicării echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și îndeamnă conformarea voluntară la respectarea prevederilor legislației în vigoare.