Companiile străine al căror loc al conducerii efective se află în România sunt obligate, mai nou, să depună situații financiare anuale atât în statul de înființare, cât și în România, conform unei recente ordonanțe de urgență. Conform specialiștilor, o asemenea obligație de a face o dublă raportare nu există actualmente pentru companii.

Persoanele juridice străine vor trebui să întocmească situații financiare pentru întreaga activitate, atât în statul în care sunt înființate, cât și în România. Modificarea este prevăzută de OUG nr. 13/2021, publicată la 26 februarie în Monitorul Oficial al României.

Firmele vizate de această nouă obligație vor trebui să-și întocmească evidențele contabile în conformitate cu legislația din România. 

Potrivit specialiștilor, citați de avocatnet.ro, companiile străine rezidente fiscal în România sunt obligate să plătească acolo impozit pe profit, însă până acum n-aveau obligația de a organiza contabilitatea conform regulilor din țara vecină. Practic, ceea ce până acum a fost doar o opțiune a devenit o obligație începând cu anul 2021.

Potrivit unor modificări introduse în Codul fiscal al României, pe final de 2020, persoanele juridice străine, rezidente fiscal în România potrivit locului conducerii efective, au (între altele) obligația să conducă și să păstreze în România evidența contabilă, respectiv să întocmească situațiile financiare conform legislației contabile din România.

Această prevedere a venit să stabilească, în fapt, cadrul necesar pentru calculul impozitului pe profit de către companii, la plata căruia sunt obligate, conform Codului fiscal în vigoare începând cu 2016, toate persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Ca regulă generală, calculul impozitului pe profit se face pornind de la evidențele contabile. Doar că, până la acest moment, acest tip de societăți nu au fost menționate între entitățile obligate să organizeze și să conducă evidența contabilă în România.