”FinComBank” S.A. anunţă despre începerea etapei finale a lunii patru de expunere spre vânzare a acţiunilor emisiunii a XX ai Băncii pe piaţa reglementată ca ”acţiunile separate”, care a fost întreruptă în data de 5 martie.

Potrivit unui anunț postat de bancă, etapa finală a lunii patra de expunere spre vânzare a acţiunilor emisunii XX a ”FinComBank” S.A. pe piaţa reglementată ca ”acţiuni separate” constituie şapte zile calendaristice, se începe în data de 5 noiembrie şi acţionează până în data de 11 noiembrie (inclusiv).  

Preţul iniţial de vânzare – 159,52 lei per acţiune.

Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate în număr nelimitat de un singur sau mai mulţi cumpărători, sau de un grup de persoane ce acţionează concertat (achizitor potenţial). În cazul achiziţionării unui numar de acţiuni, care la preţul nominal constituie 1% sau mai mult din capitalul social al Băncii, achizitorul potenţial, până la achiziţionarea respectivă, trebuie să obţină aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei.  

În total sunt disponibile spre vânzare 360.816 de acțiuni.