Întreprinderile nou formate ar putea avea posibilitatea de a accesa finanțare din surse alternative. Mecanismul ar putea fi implementat, în curând, în țara noastră. Un proiect de lege în acest sens a fost transmis Guvernului pentru examinare.

Potrivit inițiativei, valoarea mijloacelor bănești ce vor putea fi acumulate pentru un singur proiect de finanțare participativă nu va putea depăși suma echivalentă în lei a 1.000.000 euro. Realizarea unor runde succesive de finanțare participativă a aceluiași proiect va fi permisă doar cu respectarea aceluiași plafon maxim.

Autoritățile mai spun că proiectul de finanțare participativă trebuie să aibă un termen exact de acumulare a investițiilor stabilit de către dezvoltator. Dacă investițiile necesare pentru realizarea proiectului nu vor fi acumulate în termenul stabilit de dezvoltator, termenul poate fi prelungit la solicitarea acestuia. În acest caz, furnizorul informează toți investitorii despre solicitarea de prelungire a dezvoltatorului și le oferi acestora un termen de 14 zile calendaristice pentru revocarea investiției.

Serviciile de finanțare participativă vor putea fi prestate doar de furnizori persoane juridice organizate sub forma societăților cu răspundere limitată sau societăților pe acțiuni, care dispun în mod permanent de garanții prudențiale în mărime cel puțin egale cu cea mai mare din următoarele valori:

  • 500.000 lei pentru toți furnizorii;
  • 25% din valoarea cheltuielilor general fixe aferente anului precedent, care urmează să acopere cel puțin costul administrării împrumuturilor pentru o perioadă de trei luni, pentru furnizorul care prestează servicii de finanțare participativă bazată pe împrumut.

Garanțiile prudențiale pot fi exprimate sub una dintre următoarele forme:

  • fonduri proprii;
  • contract de asigurare de răspundere civilă profesională.

Tranzacțiile de finanțare participativă se vor putea realizează doar prin virament bancar sau prin instrumentele oferite de societățile de plată. Totuși, investitorii persoane fizice vor putea depune mijloacele bănești destinați investiției și în numerar, prin intermediul bancomatelor, dispozitivelor de comunicație electronică, digitale, inclusiv prin terminale de plată în numerar puse la dispoziție de bănci sau de societățile de plată.