Mediatoarea Felicia Chifa a fost aleasă președinte al Consiliului de mediere. Alegerea a avut loc prin vot anonim în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de mediere din 29 noiembrie.

Felicia Chifa a fost selectată recent în noua componență a Consiliului de mediere din rândul mediatorilor. Aceasta a făcut parte și din vechea componență a instituției.

În cadrul Consiliului au mai fost selectați recent alți trei membri din rândul mediatorilor: Dumitru Lefter, Aurelia Irodoi și Iulia Rotari și un membru din rândul societății civile - Svetlana Slusarenco.

Consiliul de mediere este un organ înfiinţat pe lângă Ministerul Justiţiei cu scopul de a organiza şi coordona activitatea mediatorilor. Acesta a fost instituit în anul 2007 prin legea cu privire la mediere (intrată în vigoare în 2008).

Consiliul de mediere este compus din 9 membri desemnaţi prin ordinul Ministrului Justiţiei, în baza rezultatelor concursului public organizat de Ministerul Justiţiei. Termenul mandatului membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii lui o singură dată, iar mandatul Preşedintelui Consiliului este de 2 ani.