Modul de atacare în contencios administrativ a acțiunilor, inacțiunilor și deciziilor Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) ar putea fi descris prin reguli mai clare. În Parlament a fost înregistrat un proiect prin care se propune ca acțiunile în judecată să poată fi înaintate fără efectuarea procedurii de examinare a cererii prealabile. În prezent, norma stabilește doar că operatorii au dreptul de a ataca Centrul în contencios administrativ.

Autorii proiectului spun că, în ultima perioadă, instanțele de judecată au fost emise mai multe încheieri prin care cererile de chemare în judecată înaintate împotriva deciziilor emise de CNPDCP în baza art. 27 alin. (3) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, au fost declarate ca fiind inadmisibile pe motiv că reclamanții nu au respectat procedura prealabilă, făcând trimitere la art. 208 Cod Administrativ. Mai mult ca atât, o încheiere prin care s-a invocat acest motiv, a fost menținută de către instanța de recurs, devenind definitivă și irevocabilă.

În proiect se menționează că instanța de judecată statuează că dreptul acordat reclamantului de adresare în instanța de contencios administrativ nu exclude obligația reclamantului de a respecta calea prealabilă de soluționare extrajudiciară a litigiului, instituită de normele Codului administrativ.

Totuși, până în vara anului 2020, instanțele de judecată au emis încheieri prin care au declarat inadmisibile acțiunile înaintate ca urmare a contestării deciziilor CNPDCP din motiv că reclamantul s-a adresat peste termen din motivul că acesta a apelat la procedura prealabilă.