Doi consumatori din capitală au reușit să recupereze 48.000 de euro investiți în apartamente, după ce compania nu a respectat termenul de dare în exploatare a blocului locativ.

Banii au fost recuperați fără judecată. Cei doi consumatori s-au adresat la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP), reprezentați de avocat, și s-au plâns de modul de prestare a serviciilor unui agent economic din domeniul construcțiilor spațiilor locative, și anume prin nerespectarea termenului de dare în exploatare a blocului locativ.

Consumatorii, respectând prevederile contractelor privind investițiile în construcțiile spațiilor locative, au achitat sumele prevăzute. Însă, agentul economic, a încălcat termenul de dare în exploatare a blocului locativ, ceea ce a nemulțumit consumatorii.

Astfel, consumatorii, conform cadrului legal, s-au adresat cu o cerere de reziliere contractului de investiție în construcție, în formă scrisă către compania imobiliară. Agentul economic a ignorat solicitarea acestora, obstrucționând dreptul legal la reziliere.

Prin urmare, consumatorii au depus reclamații către APCSP și, după intervenția instituției în cazul dat, agentului economic i s-a acordat termen pentru a se conforma cerințelor drepturilor protecției consumatorilor și în urma discuțiilor acesta a acceptat să restituie integral contravaloarea investițiilor pe cale amiabilă.

În final, consumatorilor, le-au fost restituite sumele de 24.000 euro (ambilor consumatori agentul economic le-a rambursat suma de 48.000 euro).