Activitatea mediului de afaceri ar putea fi simplificată prin micșorarea birocrației, a volumului raportărilor, condiții mai transparente în contractarea creditelor de la bănci și oferirea posibilității liberilor profesioniști să activeze legal.

Doi deputați au prezentat o inițiativă legislativă de modificare a Codului Fiscal, Legii cu privire la contabilitate și raportare financiară și Legii privind contractele de credit pentru consumatori, prin care propun următoarele măsuri de de susținere a mediului de afaceri:

  • Acceptarea cecurilor emise de mașinile de casă și control în calitate de documente confirmative pentru a confirma cheltuielile

Proiectul propune ca bonurile fiscale cu valoare maximă de 1.000 de lei, emise la cumpărătură, să fie acceptate ca și dovadă contabilă. Suma tuturor acestor tranzacții confirmate prin bon fiscal nu va putea depăși  1% din venitul din vânzări timp de un an.

  • Excluderea sintagmei ”L.Ș.”din facturile fiscale și alte documente primare de strictă evidență utilizate în activitatea de întreprinzător

Măsura vine să descurajeze solicitarea ștampilelor.

  • Acceptarea facturilor fiscale scanate și trimise pe email, ca dovadă contabilă

Prevederea va permite entităților plătitoare de TVA să trimită facturile fiscale semnate și scanate pe e-mail și acestea să fie acceptate ca dovadă contabilă. Pe lângă timpul economisit, această măsură va ajuta mulți antreprenori să facă tranziția mai ușor la sistemul e-factură. Legislația în vigoare nu exclude în mod direct această practică, însă prevederea vine să excludă interpretările.

  • Regim fiscal unificat și simplificat pentru liberii profesioniști (freelanceri)

Proiectul prevede ajustarea regimului existent de activitate profesională în domeniul juridic și medical, extrapolând modul de impozitare a acestora și asupra altor profesioniști individuali, cum ar fi: ingineri, oameni de creație, arhitecți etc. În același timp, se propune și o diminuare a cotei impozitului pe venit achitat de către aceștia de la 18% la 12% – cota unică de impozit pe venit care se aplică și altor persoane fizice. La nivel contabil, liberii profesioniști vor trebui doar să țină un registru de intrări și ieșiri și să dețină un aparat de casă dacă efectuează operațiuni în numerar. Pentru cei care fac tranzacțiile online, nu va fi nevoie de aparat de casă. Raportarea se va face o dată în an.

Potrivit Notei informative,  Ministerul Economiei lucrează acum la prevederi care vor oferi posibilitatea liberilor profesioniști din domeniul IT să activeze în cadrul Parcului IT virtual și să beneficieze de cota micșorată de 7% din impozitul pe venit.

  • Micșorarea numărului de rapoarte care trebuie depuse de SRL

Legislația în vigoare prevede un regim simplificat de raportare pentru întreprinzătorii individuali care au până la 3 angajați, ei trebuind să prezinte un singur raport unificat (art. 92, alin. (8), CF), dar nu și pentru SRL-uri și alte forme de organizare. Astfel, se va extinde această prevedere și asupra agenților economici nou-înregistrați pentru primii 3 ani de activitate.

  • Transparentizarea normelor de creditare bancară față de întreprinderi mici și mijlocii

Măsura prevede ca standardele de transparență care se aplică consumatorilor în cadrul legii nr. 202 privind contractele de credit pentru consumatori să se aplice și întreprinderilor mici și mijlocii.

  • Simplificarea modului de utilizare a facturii electronice prin posibilitatea emiterii e-facturii la 3 zile până la livrarea mărfurilor și la 10 zile după livrarea serviciilor

Legislația actuală prevede faptul că e-factura trebuie emisă în momentul livrării, ceea ce îngreunează sarcina companiilor să adopte în mod universal e-factura, în special a celor care livrează mărfuri ușor alterabile în timpul nopții! Această măsură va aduce îndeajuns de multă flexibilitate e-facturii pentru ca obligativitatea acesteia să nu mai fie amânată.

În varianta inițială a proiectului de lege era introdusă și o prevedere prin care exportatorii să depună o singură declarație vamală o dată la trei luni, iar Serviciul Vamal  a anunțat că, începând cu 31 octombrie 2019, exportatorii vor putea depune o singură declarație vamală o dată în lună, pentru produsele și mărfurile  a căror valoare nu depășește 1.000 euro.

Potrivit autorilor proiectului, inițiativa a apărut în baza propunerilor venite de la peste 50 de antreprenori și liberi profesioniști.

Textul proiectului de lege poate fi accesat aici.