Serviciul Fiscal de Stat a informat că, facturile fiscale eliberate către Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), în vederea alocării mijloacelor financiare, aferente mărfurilor/serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, urmează a fi documentate prin intermediul ”e-Factura”.

Începând cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, oricare subiect impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederea în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

Astfel, în cadrul achizițiilor publice, indiferent de valoarea acestora, toți agenții economici furnizori urmează să utilizeze ”e-Factura”.

Serviciul Fiscal de Stat a publicat anterior o informație detaliată (aici) privind utilizarea facturii electronice în cadrul achizițiilor publice, urmare a modificărilor operate în politica fiscală începând cu 1 ianuarie 2021.