Serviciul Vamal a anunțat că în cadrul comerțului preferențial între părțile CEFTA (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Kosovo), începând cu data de 31 iulie, este aplicat cumulul total al originii și scutirea de taxe vamale, ca derogare de la prevederile Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (Convenția PEM).

Acest lucru este posibil urmare a modificărilor operate în Hotărârea Guvernului cu privire la regulile de origine și în Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.

Prin urmare, exportatorii pot beneficia de aceste facilități, cu condiția prezentării declarației furnizorului/declarației pe termen lung a furnizorului, în care este oferită toată informația necesară referitoare la materia primă utilizată la producerea produsului finit.