Exportatorii din Republica Moldova pot aplica regulile de origine tranzitorii pentru mărfuri în cadrul comerțului cu Uniunea Europeană. Serviciul Vamal informează că regulile sunt valabile începând din data de 16 noiembrie.

Totodată, Serviciul Vamal anunță că, la nivelul Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA), decizia privind aplicarea alternativă a regulilor de origine tranzitorii a fost adoptată în data de 1 septembrie. Totuși, înainte de a aplica setul alternativ de reguli de origine la exportul mărfurilor în statele-părți CEFTA, agenții economici sunt îndemnați să urmărească periodic, în Jurnalul Oficial al UE, seria C (Information and Notices), matricea publicată de Comisia Europeană care reflectă țările ce aplică regulile tranzitorii și data punerii lor în aplicare. Situația din 1 septembrie  – disponibilă spre consultare aici.

În cazul aplicării de către exportatori a regulilor de origine tranzitorii, în rubrica 7 a Certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 se înscrie sintagma în limba engleză: ”TRANSITIONAL RULES”, iar în cazul declarației de origine, textul la final se completează cu ”în conformitate cu regulile de origine tranzitorii”.

În scopul facilitării înțelegerii modului în care cele două seturi de reguli de origine se vor aplica în paralel, a fost elaborat un Ghid pe marginea regulilor de origine tranzitorii.