Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere ”AGROCEREALE”, ca organ reprezentativ al exportatorilor de cereale și uleioase din Republica Moldova, care are în calitate de membri producători agricoli și exportatori de cereale cu o pondere de peste 50% în totalul de exporturi de cereale din Republica Moldova (investitori importanți în agricultura țării, este profund îngrijorată de situația creată pe piața exporturilor de cereale și uleioase.

Într-o scrisoare deschisă adresată conducerii țării, se menționează că, ”din aprilie 2020, producătorii agricoli se confruntă cu dificultăți în ceea ce ține de exporturile de grâu și floarea soarelui, care au fost sistate fără niciun motiv și fără nicio explicație logică și juridică. Nu există nicio hotărâre de Guvern sau Ordin al MADRM care să interzică sau să sisteze exporturile, ba din contra MADRM a remis scrisori către agenții economici prin care i-a informat că nu sunt nici un fel de probleme legate de export și pot să se adresase la ANSA, organ care este responsabil de eliberarea certificatelor fitosanitare la export”.

Exportatorii susțin că ANSA, în data de 31 martie, a emis Ordinul 166/31.03.2020 prin care solicită documente suplimentare și schimbă procedura de eliberare a certificatului fitosanitar la export. Membrii asociației cred că ordinul respectiv a fost emis pentru a stopa sau a pune impedimente la exportul de cereale și uleioase. O analiză a ordinului dat arată că acesta a fost emis cu grave încălcări, care au impact major social și economic, și anume:

1. Ordinul ANSA nr.166/31.03.2020 a fost remis în zi de odihnă, anunțată de CSE RM prin dispoziția nr.6 din 25.03.2020. Așa cum Ordinul are un impact social major asupra agenților economici și implică cheltuieli suplimentare, dar și prezentarea de acte suplimentare, nu putea să fie emis în zi de odihnă.

2. Dat fiind impactul social major, Ordinul 166/31/03/2020 trebuia să treacă expertiza anticorupție, deoarece unele puncte din el trezesc suspiciuni din acest punct de vedere.

3. E obligatoriu ca ordinele ce au impact major social, până la emitere, să fie publicate în Monitorul Oficial pentru a da posibilitate agenților economici să se conformeze noilor reguli și solicitări de acte suplimentare. În cazul dar, ordinul a fost emis peste noapte și a intrat în vioare în momentul semnării lui.

În luna mai a anului curent, membrii, reprezentanții Asociației și alți producători agricoli au avut mai multe întrevederi cu reprezentanții MADRM și ANSA la care s-a încercat un dialog constructiv în problema dată, dar, din păcate, nu am primit nicio explicație logică privind interzicerea exporturilor și totul s-a transformat într-un ping-pong între ANSA și MADRM, care-și plasează responsabilitatea reciproc.

În scrisoare se mai spune că din cauza stopării exporturilor agenții economici nu pot semna contracte la export pentru anul 2020/2021, nu pot planifica activitatea pentru anul curent și nu au o claritate cum să activizeze în continuare.

Exportatorii precizează că potrivit unei evaluări preventive, avem destule stocuri pentru asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova. Paradoxal, dar exportul de ulei de floarea soarelui, care este unul din produsele sociale și intră în lista de bază a siguranței alimentare, nu a fost stopat.

La moment, producătorii agricoli și membrii Asociației deja au pierderi enorme din motivul imposibilității executării obligațiunilor contractuale la export.