Inspectoratul de Stat al Muncii a venit cu mai multe explicații privind modul de acordare a indemnizațiilor pentru cetățenii Republicii Moldova. Precizările au fost făcute ca urmare a unui demers expediat în acest sens de decanul Baroului Chișinău, ca urmare a modificărilor legislative prin care avocații au obținut dreptul de a beneficia de mai multe prestații sociale.

Astfel, Inspectoratul de Stat al Muncii a explicat că dreptul la indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă îl au asigurații sistemului public de asigurări sociale și șomerii care beneficiază de ajutor de șomaj, cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova. Indemnizația se acordă în cazurile când asiguratul angajat în baza contractului individual de muncă sau în baza unui contract de prestări servicii sau persoanele care exercită independent profesiunea de medic, pierde temporar capacitatea de muncă.

Dreptul la indemnizații se confirmă prin certificat de concediu medical, întocmit în modul aprobat de Guvern sau în baza informației electronice din certificatul de concediu medical. Totodată, conform Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, prin accident de muncă se înțelege un eveniment care a produs vătămarea violentă a organismului salariatului (leziune, stres psihologic, electrocutare, arsură, degerare, asfixiere, intoxicație acută, leziuni corporale provocate de insecte și animale, de calamități naturale), ca urmare a acțiunii unui factor de risc (însușire, stare, proces, fenomen, comportament) propriu unui element al sistemului de muncă (executant, sarcini de muncă, mijloace de producție, mediu de muncă) și care a condus la pierderea temporară sau permanentă a capacității de muncă în profesie.

Controlul asupra comunicării, cercetării, raportării și evidenței accidentelor de muncă produse îl exercită autoritățile componente în domeniu siguranței ocupaționale, conform domeniilor de reglementare. Cercetarea cazurilor de suspiciune a bolilor profesionale, înregistrarea și raportarea lor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, precum și recomandarea măsurilor de asanare a condițiilor de muncă sunt responsabilitatea specialiștilor centrelor de sănătate publică ale Agenției.