În vederea asigurării exercitării în mod corespunzător a căilor de atac, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a venit cu unele explicații referitor la aspectele ce vizează depunerea cererilor de recurs pentru participanții la proces

Potrivit CSJ, recursurile împotriva încheierilor judecătorești, se depun la instanța de apel care a emis încheierea contestată (art. 242 Cod administrativ și art. 426 alin. (2) Cod de procedură civilă).

Recursurile împotriva deciziilor curților de apel (conform procedurii prevăzute la secțiunea II din capitolul XXXVIII al Codului de procedură civilă), se depun la Curtea Supremă de Justiție (art. 436 alin. (2) Cod de procedură civilă).

Cu referire la recursurile împotriva hotărârilor/deciziilor curților de apel în materia contenciosului administrativ, CSJ atenționează participanții la proces asupra următoarelor:

Recursurile nemotivate împotriva hotărârilor/deciziilor instanțelor de apel, se depun la instanța de apel care a emis hotărârea/decizia care se contestă (art. 245 alin. (1), Cod administrativ).

După notificarea hotărârii/deciziei instanței de apel care a fost contestată în prealabil cu recurs nemotivat, recurentul depune motivarea recursului la Curtea Supremă de Justiție (art. 245 alin. (2), propoziția întâi, Cod administrativ).

În cazul în care calea de atac este exercitată de către recurent prin depunerea concomitentă a cererii de recurs însoțite de motivare (fără a fi depus anterior recurs nemotivat), aceasta se depune la instanța de apel care a emis hotărârea/decizia care se contestă (art. 245 alin. (2), propoziția doi, Cod administrativ).