Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu, a confirmat într-un interviu oferit mai multor instituții mass-media că există investitori interesați de acțiunile FinComBank și Energbank. Aceștia sunt în proces de examinare.

Totodată, oficialul a spus că intervenția BNM la această etapă se referă la supravegherea procesului, examinarea cererilor aferente prelungirii termenelor de înstrăinare în cazul cumulării prevederilor legale în acest sens, și după caz, examinarea seturilor depuse de către eventuali achizitori potențiali, în scopul eliberării aprobării prealabile a achiziționării acestor acțiuni. ”În cazul în care acțiunile respective nu vor fi înstrăinate de către acționari și ulterior de către bancă (acțiunile nou-emise), urmează a fi aplicate prevederile Legii privind activitatea băncilor”, a menționat Octavian Armașu.

Potrivit datelor statistice, Banca de Finațe și Comerț avea, la sfârșitul lunii noiembrie, fonduri proprii în sumă de peste 405,4 milioane lei. Indicatorul este în creștere cu peste 30 milioane de lei față de sfârșitul anului 2018. Banca are credite acordate în sumă totală de peste 1,62 miliarde de lei, în timp ce depozitele au depășit 2,49 miliarde de lei. La sfârșitul lunii noiembrie, instituția bancară avea înregistrat un profil în sumă de peste 71 milioane de lei.

Energbank are fonduri proprii în sumă de peste 473,7 milioane de lei, în creștere cu peste 27 milioane de lei față de sfârșitul anului 2018. Banca deține un portofoliu de credite în sumă totală de 972 milioane de lei, în timp de depozitele existențe sunt în sumă totală de 1,74 miliarde de lei. La sfârșitul lunii noiembrie, instituția bancară a înregistrat un profit de peste 46 milioane de lei.