Executorii judecătorești s-au întrunit la cel de al XV-lea Congres. La eveniment a participat și secretarul de stat, Veronica Mihailov-Moraru. Aceasta a vorbit despre acțiunile prioritare ale Ministerului Justiției în domeniul activității executorilor judecătorești, ce țin de:

  • amendarea Legii nr.113/2010 privind executorii judecătorești în vederea sporirii gradului de responsabilizare și fortificarea procedurii de control a executorului judecătoresc;
  • aprobarea proiectului de Ordin pentru adoptarea Regulamentului privind modul de evidență, de pregătire, de păstrare și de predare a arhivei biroului executorului judecătoresc;
  • instituirea Comisiei de selectare a reprezentantului mediului academic și cel al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești ținând cond de faptul că mandatul Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești a expirat la sfârșitul lunii mai;
  • organizarea concursului privind selectarea reprezentanților mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în calitate de membru și membru supleant în Comisia de licențiere a executorilor judecătorești;
  • soluționarea chestiunii Registrului procedurilor de executare etc.

Totodată, s-a făcut apel la necesitatea responsabilizării executorilor pentru activitatea întreprinsă, inclusiv de asigurare a egalității de tratament a creditorilor și debitorilor în cadrul procedurilor de executare, aspect esențial în procesul de exercitare  corectă a atribuțiilor de către executorul  judecătoresc.

La fel, s-a menționat că succesul garantării finalității reformei de liberalizare a profesiei respective ține de tot corpul executorilor judecătorești, care în acest sens, urmează să delege reprezentanți integri și competenți în organele de autoconducere a Uniunii, iar o atenție sporită urmează a fi canalizată pe impulsionarea activității Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, în contextul  numărului sporit de petiții  ale cetățenilor adresate  Ministerului Justiției, cu referire la acțiunile și actele executorilor judecătorești.