Executarea pedepselor, a măsurilor educative neprivative de libertate și a altor măsuri prevăzute de lege se suspendă pe durata stării de urgență. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale.

Mai exact, este vorba despre:

  • executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de libertate;
  • executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probațiune;
  • primirea vizitelor consilierului de probațiune;
  • obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma activități educaționale, de a frecventa unul sau mai multe programe probaționale, se suspendă pe durata stării de urgență.

Pentru situațiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a împlinit în timpul stării de urgență, în raportul final se face mențiune despre imposibilitatea obiectivă de executare. Calculul termenului de executare se suspendă pe perioada stării de urgență.

Totodată, în executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.

Pentru persoanele condamnate la pedepse privative de libertate și celor față de care sunt aplicate măsuri preventive privative de libertate se dublează durata și numărul de convorbiri telefonice. În baza cererii deținutului, se permite acordarea întrevederii de scurtă durată prin intermediul sistemelor de teleconferință prin platforme software acceptate de către instituția penitenciară.

Pentru asigurarea securității locurilor de detenție, la necesitate, se vor implica organele de apărare națională, securitate și ordine publică, inclusiv cu acordarea mijloacelor de transport în termeni optimi pentru intervenție promptă. Măsurile vor fi întreprinse în baza planurilor comune de interacțiune, care urmează a fi perfectate în termen de 72 ore de către subdiviziunile subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării și Ministerului Justiției.

În perioada carantinei prevăzută la art. 200 alin. (6) din Codul de executare se permite deținerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele IGP sau CNA.