Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE) a dispus ca în executarea pedepselor şi a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probaţiune, primirea vizitelor consilierului de probaţiune, precum şi obligaţiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, de a urma activităţi educaţionale, de a frecventa unul sau mai multe programe probaţionale se suspendă pe durata stării de urgență.

Pentru situaţiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a încheiat în timpul stării de urgență, în raportul final se face menţiunea despre imposibilitatea obiectivă de executare. Calculul termenului de executare se suspendă pe perioada stării de urgență. Executarea pedepsei privative de libertate

În cazul executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, CSE a dispus că exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, precum şi recompensele constând în permisiunea de ieşire din penitenciar se suspendă.

Pentru persoanele condamnate la pedepse privative de libertate şi cele faţă de care sunt aplicate măsuri preventive privative de libertate se dublează durata şi numărul de convorbiri telefonice. În baza cererii deţinutului, se permite acordarea întrevederii de scurtă durată prin intermediul sistemelor de teleconferinţă prin platforme software acceptate de către instituţia penitenciară.

Pentru asigurarea securităţii locurilor de detenţie, la necesitate, se vor implica organele de apărare naţională, securitate şi ordine publică, inclusiv cu acordarea mijloacelor de transport în termene optime pentru intervenție promptă, în baza planurilor comune de interacțiune, care urmează a fi perfectate în termen de 72 ore de către subdiviziunile subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării și Ministerului Justiției.

În perioada carantinei prevăzute la art. 200 alin. (6) din Codul de executare se permite deţinerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele Inspectoratului General de Poliție sau Centrului Național Anticorupție.