Excluderea dreptului avocaților, care au reprezentat reclamanții în cauze împotriva Republicii Moldova de a participa la procedura de atribuire a contractelor de prestare a serviciilor juridice pentru reprezentarea statului în instanțele judecătorești și instituțiile naționale și internaționale de arbitraj, este abuzivă. La această concluzie au ajuns reprezentanții mediului de afaceri.

AmCham Moldova a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale.

În document se spune că respectiva propunere reprezintă o măsură restrictivă neargumentată, care va duce la restrângerea nejustificată a cercului de avocați care ar putea participa la concursurile de selectare a reprezentanților statului în litigii judiciare și de arbitraj.

Oamenii de afaceri consideră că obligația avocaților de a nu admite existența conflictului de interese la reprezentarea clienților este suficientă pentru a preîntâmpina cazurile în care avocatul selectat ar putea acționa contrar intereselor statului pe care îl reprezintă, în opinia noastră propunerile de modificare depășind respectivele limite.

Limitele obligației avocatului de neadmitere a conflictului de interese este prevăzut de Capitolul III al Codului deontologic al avocatului, conform căruia:

- avocatul nu este în drept să consulte, să reprezinte ori să apere mai mult de un client în una şi aceeaşi cauză atunci când interesele acestora sunt conflictuale sau dacă există realmente riscul de a apărea un astfel de conflict de interese;

- avocatul trebuie să se abţină de a se mai ocupa de cauzele tuturor clienţilor implicaţi în cazul în care intervine un conflict de interese al acestora, cînd secretul profesional riscă să fie violat sau dacă independenţa sa riscă să fie pusă la îndoială;

- avocatul nu este în drept să accepte o cauză a unui client nou dacă secretul informaţiilor încredinţate de un vechi client riscă să fie violat sau atunci când cunoaşterea de către avocat a cauzelor vechiului client îl favorizează pe noul client în mod nejustificat.

Astfel, excluderea din cercul persoanelor cu dreptul de a participa la concursuri a avocaților care au participat anterior în cazuri inițiate împotriva Republicii Moldova, fără a exista conflicte de interese reale și potențiale, poate fi considerată ca abuzivă și discriminatorie.

Ce cred reprezentanții businesului despre excluderea avocaților străini specializați în litigii internaționale și investiționale de arbitraj vedeți aici.