Examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, cu efectuarea concluziei și eliberarea adeverinței medicale de prezentare la inspectoratul auto de stat (F 083/e), ar putea fi efectuată de către medicul de familie pentru categoriile de permise de conducere din Grupa 1 sau de către o Comisie medicală pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaților pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile de permise de conducere din Grupele 1 și 2.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protectiei Sociale a propus pentru consultări publice un proiect de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.12/2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere .

Potrivit inițiativei, concluzia privind aptitudinea de conducere se va efectua în baza examenului clinic medical și datelor din Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Primară (SIA AMP), informațiilor privind afecțiunile/stările de care suferă persoana.

Ministerul susține că aceste modificări vor contribui la simplificarea modalității de obținere a adeverinței medicale de prezentare la inspectoratul auto de stat (F 083/e), în special pentru candidații și conducătorii de vehicule, care nu au careva afecțiuni. În aceste cazuri aptitudinea pentru conducerea vehiculului se va stabili numai de medicul de familie.

Proiectul include și prevederi privind Modul de organizare a Comisiilor  pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

În proiect se propune în redacție nouă Capitolul IV privind emiterea concluziei medicale privind aptitudinea de conducere a vehiculului.

Astfel, în cazurile, cînd medicul de familie, în cadrul examenului clinic și conform datelor despre starea de sănătate, stabilește prezența afecțiunilor, care necesită consultația medicilor specialiști de profil, examinarea medical va fi efectuată de către o Comisie instituită conform ordinului conducătorului din cadrul instituțiilor medico-sanitare cu drept de instituire a Comisiei.

Consultul Comisiei pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaților pentru obținerea permisului de conducere va fi obligatoriu pentru următoarele afecțiuni /stări:

 • Afecțiune oftalmologică
 • Afecțiune auditivă
 • Afecțiuni ale aparatului locomotor
 • Afecțiuni cardiovasculare
 • Tulburări ale ritmului cardiac
 • Stimulator cardiac
 • Hipertensiune arterială
 • Angor pectoral
 • Diabet zaharat
 • Afecțiuni neurologice (epilepsie)
 • Tulburări mentale
 • Alcoolism
 • Persoană înregistrată cu probleme narcologice cauzate de utilizarea drogurilor și de alte substanțe psihotrope
 • Afecțiuni renale grave

La elaborarea concluziei medicale, medicii de familie sau, după caz, Comisia de examinare medicală se vor conduce de Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea vehiculului și de lista afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de vehicul.

 Rezultatul examenului medical se va înscrie în adeverința medicală de prezentare la inspectoratul auto de stat (F 083/e) din SIA AMP, care se completează integral de către medicul de familie, sau de Comisia de examinare medicală, inclusiv se generează automat electronic în SIA AMP.

 Conform prevederilor propuse, termenul general de valabilitate administrativă al adeverinței medicale va fi egal cu termenul de valabilitate stabilit pentru permisul de conducere din categoria/subcategoria respectivă ținând cont de restricțiile stabilite pentru anumite vârste conform Hotărârii Guvernului nr.1452/2007.

De asemnea, încazul în care a fost solicitat consultul mediculuis pecialist de profil, iar concluzia emisă recomandă o reexaminare medicală, termenul de valabilitate a adeverinței medicale va fi egal cu termenul stabilit pentru următoarea reexaminare medicală, însă nu mai puțin de un an.

Evidența adeverințelor medicale de prezentare la inspectoratul auto de stat (F 083/e) se va efectua în Registrul de forma aprobată de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, care se generează automat în SIA AMP și care asigură interoperabilitatea cu sistemele informaționale ale Agenției Servicii Publice, care asigură procesul de reinginerie a procesului de colectare și furnizare a datelor medicale prin canalele informaționale.

Ministerul mai propune ca în procesul de reinginerie a procesului de obținere a permisului de conducere, realizat de Agenția Guvernare Electronică, SIA AMP va avea inclusiv capacitatea de generare alerte în cazul cînd în dosarul de sănătate electronic sunt înregistrate date privind:

 • aflarea sub supraveghere medicală a persoanei cu: consum de droguri şi de alte substanțe psihotrope; probleme de sănătate mintală; maladii incompatibile pentru conducerea vehicule.
 • expirarea termenului de valabilitate a adeverinței medicale.

Conform proiectului propus, responsabil de procesul de reinginerie a procesului de obținere a permisului de conducere și asigurare a dezvoltărilor necesare pentru generarea electronică automatizată a adeverințelor medicale de prezentare la Inspectoratul auto de stat (F 083/e) în baza datelor din dosarul medical electronic a pacientului, datelor privind afecțiunile suportate, consumul de droguri şi de alte substanțe psihotrope, problemele de sănătate mintală, inclusiv interoperabilitatea cu alte sisteme informaționale pentru asigurarea schimbului de date, cu respectare cerințelor actelor normative, este Agenția de Guvernare Electronică.