Ministerul Justiției propune modificarea legislației privind efectuarea justiției în perioada stării de urgență, de asediu sau de război. Printre modificări se regăsesc și prevederi privind activitatea organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată în cauzele penale. Proiectul de lege a fost transmis Guvernului pentru examinare.

Astfel, în perioada stării de urgență, de asediu sau de război, activitatea organelor de urmărire penală și cea a judecătorilor de instrucție se desfășoară numai cu privire la:

 • cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
 • acțiunile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor ori căutarea învinuitului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;
 • cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care conduce sau exercită acțiuni de urmărire penale.

Urmărirea penală începută în perioada stării de urgență, de asediu sau de război, va trebui să fie încheiată în termen de cel mult o lună din data pornirii procesului de urmărire penală. În cazul în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență, de asediu sau de război și care vizează încălcarea dispozițiilor emise în scopul gestionării stării de urgență, de asediu sau de război declarate, urmărirea penală se termină în termen de 15 zile.

Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de etapa de examinare, se vor suspenda de drept pe durata stării de urgență, de asediu sau de război, cu excepțiile menționate mai sus, precum și a următoarelor cauze:

 • privind infracțiunile flagrante;
 • în care au fost dispuse măsuri preventive privative de liberate;
 • referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii;
 • privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;
 • ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;
 • privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;
 • privind infracțiuni contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de război;
 • privind infracțiuni contra securității de stat;
 • privind acte de terorism sau de spălare a banilor.

Termenele de comunicare a actelor de procedură, de depunere și soluționare a plîngerilor, în cauzele altele excepțiile menționate mai sus, se vor întrerupe. Din data încetării stării de urgență va înceape să curgă un nou termen, de aceeași durată.

Pe durata stării de urgență, de asediu sau de război, dacă instanța judecătorească nu dispune altfel, audierea persoanelor private de libertate se va face prin videoconferință la locul aflării acestuia, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate.

În prezent, legislația stabilește doar că în perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război, urmărirea penală trebuie să fie încheiată în termen de cel mult o lună din data pornirii procesului de urmărire penală. Totodată, cauzele penale se supun spre examinare în termen de șapte zile de la data trimiterii în instanţa de judecată.