În instituțiile penitenciare, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarată prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, examinarea cauzelor penale, inclusiv a demersurilor privind eliberarea și prelungirea mandatelor de arest, și a chestiunilor ce țin de executarea pedepselor în privința persoanelor private de libertate se efectuează doar prin intermediul sistemului de teleconferință sau în spațiile corespunzătoare la sediile instituțiilor penitenciare, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate. Cel puțin așa prevede un proiect de lege, aprobat de Guvern.

Examinarea cauzelor penale se efectuează la sediile instanțelor de judecată numai în cazuri excepționale. Instanța de judecată asigură părţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele cauzei. Transmiterea și aducerea la cunoștință a cererilor, demersurilor și materialelor poate fi realizată, la cererea părților, și prin intermediul conexiunilor electronice.

Dispunerea examinării cauzelor prin intermediul sistemului de teleconferință la sediile instanțelor de judecată sau la sediile instituțiilor penitenciare se efectuează prin încheiere, care nu se supune niciunei căi de atac.

Proiectul mai prevede că se permite deținerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele Inspectoratului General al Poliției și/sau ale Centrului Național Anticorupție.

În situații excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război, stării de urgență în sănătate publică, precum și instituirii regimului special în penitenciare: întrevederile deținuților cu avocații lor se efectuează prin intermediul sistemului de teleconferință, cu asigurarea confidențialității corespunzătoare, sau la sediul instituției penitenciare, cu condiția respectării cerințelor antiepidemiologice stabilite de către instituția penitenciară. Întrevederile de scurtă durată ale deținuților se efectuează prin intermediul sistemului de teleconferință, iar întrevederile de lungă durată se substituie cu cele de scurtă durată. La solicitarea deținutului, întrevederile pot fi înlocuite cu convorbiri telefonice, în limita duratei maxime admise. Durata şi numărul de convorbiri telefonice ale deținuților se dublează.

Pentru asigurarea siguranței locurilor de detenţie, la necesitate, se vor implica organele/autoritățile de apărare naţională, securitate şi ordine publică, inclusiv cu acordarea mijloacelor de transport în termene proxime pentru intervenție promptă, în baza planurilor comune de interacțiune.