În fiecare instituție penitenciară din Moldova urmează să fie creată o comisie care va evalua condițiilor de detenție. Măsura este prevăzută într-un proiect al Ministerului Justiției transmis Guvernului.

Potrivit documentului, comisiile vor fi compuse din cel puțin cinci membri ai personalului instituției penitenciare, în limita schemei de încadrare, inclusiv președintele și secretarul Comisiei și cel puțin un membru din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Președinte al Comisiei va fi desemnat directorul-adjunct al instituției penitenciare.

În componența Comisiei vor mai fi incluși:

  • funcționari și specialiști ai instituției penitenciare cu experiență profesională în domeniul specific condițiilor materiale de detenție, precum și responsabilii de aspectele materiale evaluate;
  • reprezentanți ai instituțiilor naționale în domeniul prevenirii și combaterii torturii, tratamentelor inumane sau degradante, dacă ultimii au delegat reprezentați din oficiu sau la solicitare;
  • reprezentanți ai societății civile, care desfășoară activități în domeniul respectării drepturilor omului, în baza cererii scrise privind includerea acestora în componența Comisiei.

Comisia va avea următoarele atribuţii:

  • evaluarea nivelului de corespundere a spațiilor de cazare ale deținuților și ale altor spații comune/facilități destinate pentru realizarea drepturilor deținuților prin prisma art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
  • acumularea imaginilor video/fotografice precum și altor purtători de informații despre condițiile de detenție;
  • perfectarea raportului de evaluare a condițiilor de detenție;
  • instituirea și gestionarea dosarului de evaluare a condițiilor de detenție.

Menționăm că, la începutul anului, autoritățile au restricționat aplicării reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție. Mecanismul despăgubirilor urmează să fie perfecționat de Guvern. Totuși, în prezent, nu există un mecanism participativ de colectare și sistematizare a datelor privind condițiile de detenție din instituțiile penitenciare. Informațiile prezentate de către instituția penitenciară judecătorului de instrucție nu prezintă un suficient nivel de ”încredere” în condițiile în care sunt furnizate de o instituție care este parte în process, spun autoritățile.

Astfel, se propune crearea unui mecanism imparțial de evaluare sistematică a condițiilor de detenție pentru a furniza judecătorului de instrucție date veridice în scopul soluționării juste a plângerilor depuse. Potrivit Ministerului Justiției, noul mecanism va crea premise pentru eliminarea oricăror suspiciuni în ceea ce privește practica neuniformă de abordare a remediului național și va asigura funcționalitatea conformă a acestuia.