Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) vine cu o abordare specială, luând în considerare circumstanțele excepționale, pentru a susține clienții organizațiilor de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut – beneficiari de împrumuturi/leasing financiar.

Mai exact, entitățile de creditare nebancară (organizații de creditare nebancară și asociații de economii și împrumut) sunt încurajate să diminueze dobânzile anuale efective cu cel puțin 5%, nefiind aplicate, inclusiv, și penalități sau dobânzi de întârziere, pentru perioada 17 martie – 31 mai. În același context, se recomandă entităților prenotate să aplice înlesniri la plată pentru creditele existente până la data 30 iunie.

CNPF precizează că participanților profesioniști respectivi li se oferă un regim facilitar  la constituirea provizioanelor suplimentare pentru pierderi la active până la finele acestui an. Determinarea entităților de creditare nebancară să aplice prelungirea/renegocierea contractelor de credit/leasing financiar, acțiune ce nu va avea ca efect clasificarea creditelor într-o categorie mai severă.

Important de menționat faptul că aceste măsuri urmează a fi aplicate individual și selectiv de către entitățile de creditare nebancară, ținând cont de capacitățile proprii ale acestora, fiind asigurată gestionarea prudentă a riscurilor aferente.