Banca Comercială ”ENERGBANK” a anunțat despre expunerea spre vânzare, începând cu data de 18 septembrie, pe un termen de 3 luni, a 199.519 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, emise de bancă.

Acţiunile se expun spre vânzare ca pachet unic, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.  

Preţul iniţial de expunere spre vânzare al acţiunilor menţionate constituie 222,80 lei per acţiune, astfel încât valoarea întregului pachet se ridică la 44452833,2 lei.

Licitaţia cu strigare va avea loc începând cu data de 7 decembrie 2020 şi până în data de 18 decembrie 2020.

Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea/permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

Informaţia prevăzută la art.521 alin.(7) din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor este dezvăluită aici.