Structura proprietății și de control a BC ”Energbank” SA se va modifica. Consiliul Concurenței a anunțat că a declarat  compatibilă cu mediul concurențial achiziționarea de către "IUTECREDIT EUROPE" AS a acțiunilor băncii "ENERGBANK" SA, astfel fiind preluat controlul asupra băncii.

Intenția de preluare a băncii de către "IUTECREDIT EUROPE" AS a fost notificată în vara acestui an.

Drept urmare a achiziției, structura proprietății și de control a BC ”Energbank” SA se va modifica prin preluarea controlului de către ”Iutecredit Europe” AS, care va avea calitatea de asociat majoritar al băncii și va deține 59,39% din acțiunile acesteia.

Potrivit informațiilor din decizia autorității de concurență, tranzacția reprezintă o investiție strategică pentru a susține modernizarea sectorului bancar în Republica Moldova. Intenția curentă a părților este de a îmbunătăți transparența proprietății și guvernanța corporativă în BC ”Energbank” SA și de a menține BC ”Energbank” SA, ca o instituție profitabilă în Republica Moldova. După preluarea controlului asupra BC ”Energbank” SA, achizitorul va fi prezent în Republica Moldova prin entități separate și independente, activând atât pe piața oferiri serviciilor bancare (BC ”Energbank” SA), cât și oferirii serviciilor de creditare nebancară (OCN ”Iute Credit” SRL).

IuteCredit Europe AS este o organizație de micro-finanțare de nivel internațional, cu sediul în Estonia. Compania operează pe piețele din Moldova (OCN ”Iute Credit” SRL), Macedonia, Albania și Bosnia și Herțegovina, cu posibilitatea de extindere către alte țări balcanice, UE și Non-UE.

Banca Comercială " ENERGBANK" SA a fost creată la 16 ianuarie 1997. Capitalul statutar al Băncii este de 100 000 000 lei (2 000 000 acțiuni - nominal 50 lei). La începutul acestui an, BNM anunța despre prelungirea până la data de 29.10.2021 a perioadei de desemnare a administratorilor temporari ai B.C. „ENERGBANK” S.A., care își exercită mandatul în cadrul intervenției timpurii instituite anterior la bancă.