Spirite încinse la Uniunea Avocaților din Moldova. După ce Consiliul UAM a desemnat doi membri noi în componența Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), președintele Uniunii, Emanoil Ploșnița, spune că aceste numiri sunt de fapt niște promovări a intereselor personale din partea unor membri ai căror mandat a expirat sau urmează să expire în curând.

Emanoil Ploșnița afirmă că a propus ca, până la desemnarea candidaților în Consiliul CNAJGS, să fie asigurat dreptul tuturor avocaților interesați de a participa la selecția respectivă în condiții egale, transparente și printr-o procedură specifică unui concurs. Această propunere a fost respinsă, însă, de majoritatea membrilor prezenți ai Consiliului UAM.

Conform deciziei Consiliului UAM, în Consiliul CNAJGS au fost desemnați Mihail Lupu, membru al Baroului Chișinău și Iulian Paciurca, membru al Baroului Bălți.

”Apreciez ca pe o decepție personală și a instituției avocațiale în general, desemnarea reprezentanților Uniunii Avocaților pentru un mandat de patru ani în Consiliul CNAJGS, prin promovarea unor interese de grup și rămășaguri făcute pe coridoare. Spre regret, nu pot decât să punctez, că șifonarea imaginii avocaturii, este unica moștenire pe care suntem capabili să o transmitem generațiilor viitoare de avocați”, a declarat președintele UAM.

În context, fosta președintă a Uniunii Avocaților, Nina Lozan afirmă, însă, că în anul 2016, când Emanoil Ploșnița a fost desemnat în Consiliul CNAJGS a fost aplicată o procedură similară. Atunci la fel nu a existat un concurs, iar desemnarea s-a făcut în lipsa unei cereri scrise sau verbale a avocaților vizați. Mai mult ca atât, în 2016, dar și în 2020, propunerile de candidați pentru această funcții au fost făcute de aceeași persoană, Boris Lichii, de la Baroul Bălți.