Autoritatea Aeronautică Civilă a informat că toate cererile privind eliberarea actelor permisive, precum și în caz de refuz al eliberării, prelungirea, reperfectarea, suspendarea şi retragerea actelor permisive, se procesează prin Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP).

SIA GEAP asigură transparența și intransigența procesului decizional, de la momentul depunerii cererii până la avizarea și argumentarea deciziei adoptate. Totodată, aceasta contribuie la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru solicitanți, cât și pentru autoritățile publice emitente, prin utilizarea unui singur sistem informațional pentru gestionarea procesului de primire a cererilor, comunicare și schimb de informații între autoritățile implicate în eliberarea actelor permisive și ulterior eliberarea acestor acte. SIA GEAP formează resursa informațională Registrul actelor permisive.

Modul de utilizare al platformei guvernamentale SIA GEAP este reglementat de dispozițiile Hotărârilor de Guvern nr. 550/2018 și nr. 551/2018.

În conformitate cu pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din HG 550/2018 și pct. 19 subpct. 1) și 3) din HG. 551/2018, solicitanții pot depune cererile aferente actelor permisive alegând una din opțiunile următoare:

  • depunerea cererilor prin intermediul portalului serviciilor publice www.servicii.gov.md
  • depunerea cererilor la sediul autorității publice responsabile pentru eliberarea actului permisiv (AAC), care ulterior va asigura procesarea cererilor prin intermediul www.servicii.gov.md.

Totodată, în vederea optimizării procesului de depunere, examinare și eliberare a actelor permisive, Autoritatea Aeronautică Civilă încurajează persoanele fizice și juridice să depună cererile aferente actelor permisive direct pe portalul serviciilor publice www.servicii.gov.md. Procedura detaliată de depunere este stabilită la pct. 29 subpct. 1) din HG 550/2018 și pct. 19 subpct. 1) din HG. 551/2018.

Proiectul privind implementarea unui singur ghișeu informațional al actelor permisive în Republica Moldova este finanțat de către Banca Mondială și are ca scop interacțiunea dintre mediul de afacere și instituțiile statului care asigură emiterea actelor permisive.