Autoritățile vor să lanseze un program de rambursare a Taxei pe valoare adăugată (TVA) achitate de companii. Un proiect în acest sens a fost aprobat, deja, de Guvern și urmează să fie discutat la Parlament.

Potrivit documentului, subiecţi ai Programului de rambursare a TVA sunt întreprinderile care sunt înregistrate în calitate de contribuabili și care înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară. Suma rambursată va constitui mărimea minimă dintre:

  1. suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă fiscală privind TVA;
  2. suma achitată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce corespunde perioadei Programului de rambursare a TVA;
  3. suma calculată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat pentru luna februarie 2020. În cazul în care suma prevăzută la lit.b) cuprinde mai multe perioade fiscale, suma calculată conform prezentei litere se va înmulți cu numărul de perioade fiscale corespunzătoare.

Suma cumulativă a subvenției pe perioada Programului de rambursare TVA nu va putea depăși suma TVA destinată perioadei ulterioare reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019.

Rambursarea TVA se va efectua în baza cererii subiectului programului depuse la Serviciul Fiscal de Stat. Măsura se va aplica pentru perioadele începând cu luna ridicării stării de urgență și până în luna decembrie 2020, inclusiv.