O persoană s-a plâns Avocatului Poporului referitor la acțiunile Ministerului Apărării, care nu i-a eliberat legitimația de participant la avariile cu radiație ionizată și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare. Acest fapt a condus la îngrădirea dreptului la protecție socială.   

La solicitarea petentului, Ombudsmanul a inițiat o acțiune în instanță în interesul acestuia, pe acest caz fiind emisă o hotărâre judecătorească care a devenit definitivă la 13 aprilie 2016.

Instanța a constatat faptul că dizabilitatea de care suferea persoana a survenit în rezultatul lichidării consecințelor unui accident radioactiv în timpul îndeplinirii serviciului militar în termen. Această constatare a legăturii cauzale a îmbolnăvirii  petentului cu acțiunea radiației ionizate în timpul lichidării consecințelor accidentului radioactiv a servit drept temei legitim pentru eliberarea legitimației solicitate.

Nici după pronunțarea deciziei, Ministerul Apărării nu a soluționat problema invocată, persoana fiind nevoită să sesizeze din nou Avocatul Poporului, referitor la îngrădirea dreptului de acces liber la justiție și a dreptului la protecție socială din cauza neexecutării hotărârii judecătorești. După investigarea circumstanțelor noi, Ombudsmanul a sesizat de mai multe ori Ministerul Apărării, cerându-i repunerea în drept a persoanei în cauză.  

Problema menționată nu a fost soluționată pe cale amiabilă, iar petentul s-a adresat din nou în instanța de judecată, fiind asistat de către angajații Oficiului, inclusiv au fost depuse concluziile Ombudsmanului pe cauza dată.  

După circa 5 ani de procese judiciare, cu suportul Avocatului Poporului, persoana a fost repusă în drepturi.