Curtea Constituțională a suspendat acțiunea art. 76 alin. (1) lit. i1) din Legea cu privire la procuratură, care stabilește că mandatul de membru al Consiliului Superior al Procurorilor încetează la atingerea vârstei de 65 de ani. Totodată, Curtea a suspendat și Decretul președintelui Republicii Moldova privind încetarea de drept, în baza prevederii menționate mai sus, a mandatului de membru CSP al lui Dumitru Pulbere, până la soluționarea cauzei.

Decizia Curții Constituționale vine ca urmare a unei sesizări făcute de procurorul general. În context, menționăm că la sfârșitul lunii august au fost aprobate modificări și completări la Legea cu privire la procuratură. Printre acestea se regăsește și norma care determină vârsta de 65 de ani ca plafonul maxim de vârstă pentru membri CSP. În momentul intrării în vigoare a noilor norme, un membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile avea împlinită vârsta de 65 de ani și, prin urmare, i-a încetat de drept mandatul.

Între timp, președintele țării a format deja Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile. Noul reprezentant al societății civile în CSP a fost desemnată fosta magistrată Svetlana Balmuș.

În context, Curtea Constituțională spune că având în vedere că a fost declanșat procesul de desemnare a unui nou membru în Consiliul Superior al Procurorilor, în eventualitatea în care va declara neconstituțional articolul 76 alin. (1) lit. i1) din Legea cu privire la Procuratură (care se referă la încetarea ope legis a mandatului membrilor Consiliului Superior al Procurorilor) și Decretul președintelui, fără a suspenda acțiunea actelor respective, hotărârea sa va fi lipsită de efectivitate, dat fiind caracterul ei ex nunc obișnuit.