Ministerul Justiţiei a anunţat organizarea şi desfăşurarea unui concurs de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Î.S. ”Administraţia de Stat a Drumurilor".

Interesele întreprinderii urmează a fi reprezentate într-o acțiune înaintată de către SC ”Pa & Co International" SRL împotriva Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor", în fața Tribunalului arbitral de pe lângă Curtea Permanentă de Arbitraj Internațional, Haga, Țările de Jos.

Date despre litigiu

Potrivit materialelor cauzei în data de  24 martie 2014, între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de beneficiar, și SC ”Pa & Co International" SRL,  în calitate de antreprenor, a fost încheiat contractul de reabilitare a drumului M3 Chișinău - Giurgiulești.

Conform condițiilor stabilite în Acordul de împrumut cu BERD, contractele de executare a lucrărilor urmau a fi executate în baza normelor tip FIDIC (Condiții pentru Contractele în domeniul Construcției, Ediția armonizată a Băncii de Dezvoltare Multilaterală, din martie 2006, completată și modificată în temeiul Condițiilor Speciale ale Contractului). Potrivit prevederilor normelor tip FIDIC și a clauzelor contractuale, toate disputele care ar putea fi generate în urma executării prevederilor contractului urmează a fi soluționate în fața Tribunalului de arbitraj internațional (Ad-hoc), conform regulilor de arbitrare UNCITRAL, legea materială (aplicabilă) fiind a Republicii Moldova.

În data de 8 decembrie 2020, în numele reclamantului S.C. "Pa & Co International" S.R.L., a fost comunicată Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" notificarea de arbitraj asupra Contractului menționat, fiind astfel demarată procedura de soluționare a litigiului prin arbitraj internațional.

Prin notificarea de arbitraj înaintată, S.C. "Pa & Co International" S.R.L. propune ca Secretariatul general al Curții Permanente de Arbitraj, Haga, Olanda, să acționeze ca autoritate desemnatoare, iar cauza arbitrală să fie soluționată de un Tribunal arbitral format din 3 (trei) arbitri.

Compania S.C. "Pa & Co International" S.R.L. solicită ca Tribunalul Arbitral să oblige Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor" la achitarea sumelor prestabilite prin Decizia pronunțată de către Comisia de Soluționare a Disputelor la data de 25 mai 2017.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" potrivit prevederilor art. 4 a Regulilor de arbitrare UNCITRAL 2013, la data de 6 ianuarie 2021, a emis Răspunsul la notificarea de arbitraj, fiind expediat în adresa S.C." Pa & Co International" S.R.L.

Cerințe față de participanți

Concursul de selectare a avocaților urmează să se desfăşoare prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei, bir.216, la data de 29 aprilie, ora  10.00. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

La concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în arbitraj internațional.

În cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova.

Potențialii candidați trebuie să mai întrunească următoarele condiții:

  • experienţă de reprezentare în faţa instituțiilor de arbitraj internaţionale;
  • experienţă în domeniul reglementărilor arbitrajului internaţional;
  • lipsa afilierii și conflictului de interes cu părţile implicate în litigiu;
  • participarea în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz de arbitraj internaţional care a avut drept obiect un litigiu similar în domeniul investiţional.
  • cunoaşterea limbilor de lucru ale instituţiei de arbitraj internaţionale.

Evaluarea ofertelor

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar cîştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:

  • experienţă în calitate de avocat de cel puţin 10 ani;
  • experiență în domeniul contractelor tip FIDIC (Condiții pentru Contractele în domeniul Construcției, Ediția armonizată a Băncii de Dezvoltare Multilaterală, din martie 2006, completată și modificată în temeiul Condițiilor Speciale ale Contractului);
  • câştig de cauză în calitate de reprezentant în fața Curții Permanente de Arbitraj Internațional, Haga, Țările de Jos sau la o altă instituție permanentă de arbitraj internațional;
  • participarea în calitate de reprezentant în soluţionarea diferendelor cu privire la investiţii internaţionale la Curtea Permanentă de Arbitraj Internațional, Haga, Țările de Jos sau la o altă instituție permanentă de arbitraj internațional.

Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs este 28 aprilie, ora 16.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  et. 1,  bir. 128 (secretariat) tel. + (373 22) 201-431, persoana de contact Daniel PANTEA, e-mail:daniel.pantea@justice.gov.md.

Informații suplimentare/Clarificări asupra litigiului arbitral pot fi înaintate în adresa dnei Livia IONAȘCU, e-mail: ionascu@asd.md, tel. + (373 22) 74 85 94.

Mai multe detalii despre cerinţele generale cu privire la prestarea serviciilor și lista documentelor pentru participare la concurs sunt disponibile pe pagina  ministerului.