Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) atenționează consumatorii să se informeze despre drepturile lor înainte de a beneficia de un serviciu, în contextul înregistrării mai multor petiții ce țin de prestarea necorespunzătoare a serviciilor de orice gen. 

Potrivit APCSP, consumatorii serviciilor au următoarele drepturi:

  • De a solicita informația despre prestator dacă acesta funcționează legal și este autorizat (notificat) pentru genul de activitate care îl prestază, precum și despre  tariful serviciului prestat.
  • De a primi informaţiile referitoare la serviciile prestate care trebuie să cuprindă termenul de prestare, termenul de garanţie, tarifele, eventualele riscuri. Prestatorul este obligat să  presteze servicii numai în locuri şi în spaţii autorizate, conform reglementărilor legale, precum și adaptate la genul de activitate care îl desfășoară pentru a nu vă pune în pericol viața și sanătatea.
  • În cazul neconformităţii serviciului prestat consumatorul are dreptul la remedierea gratuită a deficienţelor apărute care nu sînt imputabile consumatorului, înlocuirea gratuită, reducerea corespunzătoare a preţului sau restituirea contravalorii care se aplică la constatarea deficienţelor în timpul prestării sau recepţionării serviciului ori în cadrul termenului de garanţie și se face de către prestator într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit în contract.
  • De a beneficia de un termen de garanție nu mai mic de 6 luni pentru serviciile de reparaţie a produselor de folosinţă îndelungată în perioada post garanţie.
  • Să rezilieze contractul de prestare a serviciului de calitate corespunzătoare în orice moment, cu condiţia că achită prestatorului o parte din preţ, proporţională cu partea din serviciul prestat pînă la primirea de către prestator a avizului de reziliere a contractului, dacă contractul nu prevede altfel.
  • De a solicita prestatorului să asigure toate operaţiunile și toate cheltuielile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate la serviciile prestate, înlocuirea produselor utilizate în cadrul serviciilor respective, inclusiv transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea şi ambalarea acestora, sau pentru restituirea contravalorii serviciilor necorespunzătoare în cadrul termenului de garanţie.