În cazul decesului unui soț, care a primit pensie mai puțin de cinci ani, soțul supraviețuitor va putea solicita o indemnizație. Autoritățile au prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți.

Documentul prevede că dreptul la indemnizaţie în cazul decesului unuia dintre soți se acordă soțului supraviețuitor, cu domiciliul în Republica Moldova, în cazul decesului soțului, care a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă mai puțin de cinci ani după stabilirea dreptului la pensie, conform Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.

Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți se acordă soțului supraviețuitor la întrunirea următoarelor condiții:

  • la data decesului, soțul decedat a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă mai puțin de cinci ani după stabilirea pensiei;
  • soțul supraviețuitor, indiferent de vârstă, a avut cel puțin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată;
  • indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți a fost solicitată în termen de trei ani de la data decesului.

Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți se acordă indiferent dacă soțul supraviețuitor este sau nu beneficiar de pensii în sistemul public de pensii.

În cazul în care soțul supraviețuitor optează pentru stabilirea indemnizației, în perioada de plată a acesteia, nu are dreptul la stabilirea și plata pensiei de urmaș în condițiile Legii privind sistemul public de pensii.

Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare celei în care a survenit decesul, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile din data decesului.

În cazul în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, indemnizația se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soți se depune personal, de către soțul supraviețuitor, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu, unde se înregistrează în mod obligatoriu.