Ministerul Justiției a anunțat inițierea procesului de elaborare a unui proiect pentru modificarea unor acte legislative în scopul perfecționării mecanismului de regres.

Mai exact, proiectul va viza regresul împotriva persoanelor ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care a fost constatată printr-o hotărâre sau a impus soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declarații unilaterale.

Pentru elaborarea proiectului, Ministerul a solicitat implicarea activă a tuturor subiecților interesați, prin prezentarea propunerilor în acest sens până la data de 5 martie, în format electronic, la adresa: zinaida.carp@justice.gov.md.

Anunțul privind inițierea unui astfel de proiect este făcut în contextul condamnării recente a Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în dosarul ”Gemenii”, dosar care obligă statul la plata unor prejudicii de circa 70 de milioane de lei.

Drept urmare, premierul țării a solicitat Ministerului Finanțelor blocarea sumei de 70 de milioane de lei din bugetul alocat pentru 2020 pentru sectorul justiției, iar Ministerului Justiției - identificarea mecanismelor de atragere la răspundere a persoanelor care se fac vinovate de pierderea la CtEDO a acestui dosar.