Guvernul urmează să aloce Ministerului Justiţiei, din fondul de rezervă, 6 mii de dolari SUA pentru plata onorariilor avocaților care vor reprezenta interesele statului în acţiunea înaintată de către societatea comercială ”Научно–производственная фирма Стилекс” (Ucraina), succesoarea în drepturi a OOO „Энергоальянс”,  împotriva Republicii Moldova, pendinte la Curtea de Apel din Kiev (Ucraina).

Interesele vor fi reprezentate de Biroul Asociat de Avocaţi „Ceachir, Zamfir & Partenerii” în parteneriat cu LLC „Kinstellar” (Ucraina) , care au fost selectați în urma unui concurs organizat de Ministerul Justiției.

Contractul de asistență juridică va fi semnat de secretarul de stat al Ministerului Justiţiei în numele Guvernului.

Istoricul dosarului

La 25 octombrie 2013 prin sentința arbitrajului ad-hoc (Paris, Franța) a fost dispusă încasarea din contul bugetului de stat al Republicii Moldova în beneficiul OOO „Энергоальянс” (Ucraina) a prejudiciului material constituit din :

  • suma de 195 547 212 MDL ce reprezintă costul investiției reclamantului
  • suma de 357 917 008 MDL ca procente la suma de 195 547 212 MDL pentru perioada de pînă la 31 mai 2012
  • suma de 39 417 175 MDL ca procente la suma de 195 547 212 MDL pentru perioada 01 iunie 2012 – 25 octombrie 2013
  • suma de 200 000 dolari SUA în calitate de costuri și cheltuieli pentru asistența juridică acordată
  • suma de 340 000 dolari SUA ce reprezintă cheltuielile de arbitraj suportate de reclamant.

La pronunţarea sentinţei arbitrale preşedintele tribunalului arbitral dl Domenic PELLEW a avut o opinie disidentă în care a indicat că nu este de acord cu colegii săi arbitri că tribunalul arbitral dispune de compenţa materială necesară ratione materia în temeiul Tratatului privind Carta Energiei (TCE) pentru a examina pretenţiile reclamantului referitoare la contractul № 24/02. În special acesta nefiind de acord cu faptul că pretenţiile reclamantului OOO „Энергоальянс” (Ucraina) către Моldtranselectro apărute în legătură cu contractul № 24/02., reprezintă însăşi o „investiţie” în sensul TCE. După părerea acestuia, respectivul litigiu nu se referă la „investiţii”, iar instanţa de arbitraj nu dispune de competenţa materială pentru a-l examina.

La 25 noiembrie 2013 împotriva hotărîrii arbitrale nominalizate, Guvernul, prin intermediul reprezentantului său din prima instanţă, a declarat apel la Curtea de Apel din Paris (Franţa), care la moment a suspendat procesul de examinare a cererii de contestare a sentinței arbitrale depuse de Republica Moldova, până la adoptarea deciziei de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în contextul demersului reprezentanţilor statului.

 În pofida acestui fapt, succesoarea în drepturi a OOO „Энергоальянс” („Научно– производственная фирма Стилекс” (Ucraina)) la 7 octombrie 2020 a înregistrat la Curtea de Apel din Kiev (Ucraina) o cerere împotriva Republicii Moldova cu privire la recunoaşterea și executarea pe teritoriul Ucrainei a sentinței arbitrajului Ad - Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013.

Prin încheierea din 12 octombrie 2020 a Curţii de Apel din Kiev cererea reclamantului/creditorului a fost declarată inadmisibilă (tardivă).

Nefiind de acord cu actul de dispoziţie a instanţei de judecată, societatea comercială „Научно– производственная фирма Стилекс” (Ucraina) a declarat apel, iar Ministerul Justiţiei a prezentat referinţă prin care a invocat legalitatea încheierii din 12 octombrie 2020 a Curţii de Apel din Kiev şi a solicitat menţinerea acesteia.

La 28 ianuarie 2021 Înalta Curte de Casaţie a Ucrainei a admis apelul în cauză şi a repus în termen reclamantul/creditorul restituind pricina la rejudecare la faza primirii acţiunii în Curtea de Apel Kiev.

Prin încheierea din 9 februarie 2021 Curtea de Apel din Kiev a dispus deschiderea procedurii de examinare în fond a cererea societăţii comerciale „Научно–производственная фирма Стилекс” (Ucraina) împotriva Republicii Moldova cu privire la recunoaşterea și executarea pe teritoriul Ucrainei a sentinței arbitrajului Ad - Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013 şi acordarea unui termen de 30 zile Republicii Moldova pentru prezentarea observaţilor pe fond. Totodată, a respins cererea reclamantului de aplicare a măsurilor de asigurare pe bunurile statului.

Prin scrisoarea nr. 15-06-117-1257 din 22 februarie 2021 a Cancelariei de Stat a fost solicitat Ministerului Justiţiei să întreprindă măsurile ce se impun în legătură cu încheierile Curţii de Apel din or. Kiev (Ucraina) din 9 februarie 2021.

Astfel, la 17 martie 2021 întru executarea actului de dispoziţie a instanţei de judecată, Ministerul Justiţiei prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ambasadei Republicii Moldova din Ucriana a prezentat Curţii de Apel din Kiev observaţiile (referinţa) asupra cererii reclamantului/creditorului, demersul de suspendare a cauzei şi altele.

Totodată, respectînd dispoziţiile pct. 17 din Regulamentul privind modul de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 764/2012, pct. 4.3 din Dispoziţia nr. 2/2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, scrisoarea nr. 2/1-06-438 din 9 aprilie 2021 a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova şi scrisoarea nr. 18/428 din 15 aprilie 2021 a Serviciului de Informaţii şi Securitate, a fost demarată procedura legală de organizare și desfășurare a concursului de selectare a reprezentanţilor intereselor statului în cauza respectivă.

Astfel, prin ordinul ministrului justiției nr. 35 din 2 aprilie 2021 a fost desemnată componenţa nominală a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale (în continuare Comisia), iar la 13 mai 2021 Comisia, a desemnat drept cîştigător al concursului de selectare a reprezentantului statului în cauza respectivă, Biroul Asociat de Avocaţi „Ceachir, Zamfir & Partenerii” în parteneriat cu LLC „Kinstellar” (Ucraina).

Anterior, la 12 mai 2021, Curtea de Apel Kiev a informat Ministerul Justiției despre ședința de judecată din 24 mai 2021 cu privire la examinarea pricinei în fond.