Ministerul Justiției a anunțat organizarea şi desfăşurarea unui concurs de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova  în cauza remisă spre rejudecare la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA), iniţiată la cererea lui LLC Energoalliance (succesoarea în drepturi LCC Komstroy/LLC SPC Stileks (Ucraina)) împotriva Republicii Moldova cu privire la recunoașterea și executarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii a sentinței arbitrajului Ad - Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013.

Date generale despre dosar: 

La 23 august 2019, Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) a admis cererea LLC Energoalliance (succesoarea în drepturi LCC Komstroy/LLC SPC Stileks (Ucraina)) împotriva Republicii Moldova şi a recunoscut sentința arbitrajului Ad-Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013 pe teritoriul SUA dispunînd încasarea din contul bugetului de stat în beneficiul LLC Energoalliance a sumei de 58.591.058,50 dolari SUA.

Nefiind de acord cu hotărîrea în cauză, la 30 august 2019 reprezentantul statului a declarat apel  la Curtea de Apel Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA).

La 15 ianuarie 2021, Curtea de Apel Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) a emis decizia prin care a recunoscut sentința arbitrajului Ad-Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013 pe teritoriul SUA, însă a remis cauza la rejudecare în prima instanţă cu privire la cuantumul sumei dispuse a fi încasată din contul bugetului de stat al Republicii Moldova.

Cerinţe faţă de candidați:

La concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Statele Unite ale Americii.

În cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova.

Candidații trebuie să mai întrunească următoarele cerințe:

  • are experienţă de reprezentare a unui stat în faţa instanţelor de judecată internaţionale;
  • a participat anterioar în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu similar;
  • cunoaşte limba de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul. 

Evaluarea ofertelor

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta ce va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje ale candidatului:

  • are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;
  • a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant în instanţele judecătoreşti internaţionale sau în instituţie permanentă de arbitraj internaţională din Statele Unite ale Americii în ultimii cinci ani;
  • a reprezentat în litigii ce au avut drept obiect răspunderea statului;
  • a participat în cauze în care a fost examinată problema imunităţii statului;
  • a participat în cauze în care a fost examinată recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti sau a sentinţelor arbitrale etc. 

Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs este 29 aprilie 2021, ora 16.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei,  bir. 128 (secretariat) tel. + (373) 69549145,  persoana de contact Daniel PANTEA, e-mail: daniel.pantea@justice.gov.md.

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat, fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat.

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei, bir. 104, în data de 30 aprilie 2021 ora  10:00. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să  participe la deschiderea ofertelor.  

Mai multe detalii despre cerinţele generale cu privire la prestarea serviciilor și lista documentelor pentru participare la concurs sunt disponibile pe pagina ministerului.