Dosarele ce au avut ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept şi recursurile în interesul legii au fost soluţionate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a României, prin sistem videoconferinţă. 67 de judecători au fost la sediul instituţiei, dar au participat la şedinţă fiecare din biroul propriu, în sala de judecată fiind doar preşedintele completului, procurorul şi magistratul asistent, scrie news.ro.

ICCJ anunţă că dosarele ce au avut ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept şi recursurile în interesul legii au fost soluţionate, luni prin sistem videoconferinţă.

”În contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, şedinţele completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii şi completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-au desfăşurat în condiţii de videoconferinţă, din locaţii aflate în ambele sedii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Sistemul a fost implementat de către specialiştii IT din cadrul instanţei supreme şi a funcţionat fără a se întâmpina probleme tehnice”, a transmis ICCJ.

Potrivit instituţiei, această modalitate a luat în considerare numărul mare de judecători care intră în compunerea completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii.

”Succesul acestui demers vine în sprijinul eforturilor Înaltei Curţi de a păstra pe deplin funcţionale mecanismele de unificare a jurisprudenţei pe tot parcursul stării de urgenţă”, a mai transmis IC CJ.

Pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au aflat două dosare de recurs în interesul legii; un dosar având ca obiect o sesizare pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, care interesa cele trei secţii nonpenale ale Înaltei Curţi; trei dosare având ca obiect sesizări pentru pronunţarea unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, care interesau numai Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La soluţionare au participat, după caz, preşedintele Înaltei Curţi, preşedinţii de secţie şi un număr total de 67 de judecători, membri ai diferitelor completuri de judecată, la care se adaugă magistraţii-asistenţi şi reprezentantul Ministerului Public.

”Totodată, se cuvine a fi menţionat faptul că, pentru soluţionarea cauzelor, şi-au adus aportul grefieri şi specialişti IT, care au asigurat realizarea operaţiunilor tehnice şi au adus la îndeplinire măsurile adiacente de pregătire şi ulterioare desfăşurării şedinţelor propriu-zise. Soluţiile pronunţate în cauzele menţionate au fost publicate pe pagina de internet a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Unificarea practicii judiciare rămâne un element cheie pentru asigurarea calităţii actului de justiţie, asigurând nu numai rezolvarea uniformă a litigiilor pendinte, dar şi prevenirea stărilor litigioase din societate, prin punerea la dispoziţia cetăţenilor a unui mod de interpretare a legii clar şi previzibil. Atingerea acestui obiectiv este cu atât mai importantă în condiţiile restrângerii activităţii judiciare şi a dificultăţilor generate în domeniul socio-economic de răspândirea COVID-19”, a mai transmis ICCJ.