Congresul Avocaților programat pentru data de 4 octombrie a eșuat și deocamdată nu se știe când ar urma să fie convocat următorul. Motivul pentru care acesta nu a avut loc este că nu a fost cvorum. Totuși, delegații la Congres au avut unele nemulțumiri și, din acest motiv, mai mulți au părăsit sala. Unii dintre ei nu erau de acord cu faptul că Baroul Chișinău avea mai mulți delegați. Ce s-a întâmplat la Congresul din data de 4 octombrie și care au fost nemulțumirile față de delegații Baroului Chișinău am încercat să aflăm de la Decanul Baroului Chișinău, Dorin Popescu.

BizLaw: Dle Popescu, ce s-a întâmplat la Congresul din 4 octombrie? Mai mulți avocați ne-au spus că a fost o problemă de comunicare între delegați și din această cauză Congresul nu a avut loc. 

Dorin Popescu: Aș putea afirma că ar fi vorba și despre o problemă de comunicare între avocații delegați,  însă, în opinia mea, supărarea mai multor avocați, inițial, a fost generată de faptul că, deși Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, dl Emanoil Ploșnița, a anunțat despre prezența cvorumului și despre faptul că Congresul este deliberativ, probabil din bune intenții, a preferat inițial să pună în discuție contestația unei colege avocată, împotriva Hotărârilor Consiliului UA din 04.09.2019 și din 27.09.2019. 

După procedură, conform art. 41 alin. (9), (10), (12) din Statutul profesiei de avocat, lucrările Congresului sunt conduse de către preşedintele Uniunii Avocaţilor şi prezidiul Congresului format din decanii barourilor. Congresul va alege un secretariat compus din trei avocaţi. Ei vor întocmi şi redacta procesul-verbal. Congresul alege o comisie de numărare a voturilor dintre delegaţii care nu candidează la una din funcţiile organelor de conducere, compusă din minimum cinci membri. Inițial, în opinia mea, procedura nu a fost respectată. Altă problemă care a generat supărarea colegilor avocați a fost că s-a propus spre votare ajustarea listei delegaților Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău, până la atingerea normei de reprezentare de 1:5 (un delegat din partea a cinci avocaţi), luându-se în calcul avocații cu drept de exercitare a profesiei de avocat la data de 07.06.2019, în număr de316 avocați delegați, cu avocații delegați prezenți în sală. Or, Baroul Chișinău a hotărât să delege avocați la Congresul din 2019, luându-se în calcul la norma de reprezentare și avocații cu activitatea suspendată, respectiv, numărul delegaților fiind mai mare decât norma de reprezentare. 

Din informația prezentată de secretariatul Uniunii Avocaților, pentru participare la Congres, s-au înregistrat 324 de avocați delegați din partea Baroului Chișinău, adică cu 8 avocați delegați mai mult. Îndrăznesc să presupun că pe motiv că votarea se petrecea în lipsa unei comisii de numărare a voturilor aleasă de Congres, încât pentru mulți avocați nu era clar ce se votează, unde se consemnează voturile, cine le numără s.a.m.d., colegii din Baroul Bălți, în semn de protest, au părăsit sala ședinței Congresului. Au ieșit din sală și avocați din alte barouri, inclusiv din Baroul Chișinău, prin ce au provocat lipsa cvorumului.   

BizLaw: Care ar fi soluția în cazul problemei delegaților? 

Dorin Popescu: Le mulțumesc colegilor care au intervenit cu soluții, or, din sală au parvenit mai multe propuneri, în opinia mea, judicioase. De exemplu, de la Dl Sergiu Mocanu, Dl Midrigan Pavel, Dl Gribincea Vladislav, în special, fiind vorba despre suplinirea numărului delegaților Baroului Chișinău cu avocații delegați de Adunarea Generală a Baroului Chișinău, care s-au prezentat și s-au înregistrat pentru a participa la lucrările Congresului. Nu s-a ținut cont de ele, deoarece aceste propuneri trebuiau soluționate în cadrul lucrărilor Congresului, dar nu în afara lor, or, atât timp cât nu a fost aleasă comisia de numărare a voturilor, nu s-a votat ordinea de zi, inclusiv cu soluțiile propuse, nu putem vorbi despre faptul că suntem în cadrul lucrărilor Congresului. 

În opinia mea, în asemenea condiții, orice vot, se consideră a fi exprimat în afara lucrărilor Congresului. 

Totuși sper că soluțiile propuse de colegii avocați, evocate supra, vor fi luate în considerație de Consiliul Uniunii Avocaţilor, la convocarea următorului Congres al avocaților.   

BizLaw: Până la urmă a fost sau nu cvorum? Am văzut că unii avocați au scris pe Facebook că de fapt Congresul ar fi fost sabotat. 

Dorin Popescu: Personal nu am auzit din ce motiv nu s-a procedat la lucrările Congresului, În acel moment vorbeam cu colegii din Baroul Bălți, să se întoarcă în sală să lucrăm. Dar din discuțiie cu Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, dl Emanoil Ploșnița, am înțeles că la un moment dat în sală nu mai era cvorum. 

BizLaw: De fiecare dată la Congresele avocaților apare câte o situație care dă peste cap asemenea întruniri. Nu există maturitate profesională sau nu se conștientizează că pentru fiecare Congres organizat și eșuat sunt cheltuiți banii avocaților? 

Dorin Popescu: Dați-mi voie să nu fiu de acord cu dvs., când afirmați că de fiecare dată la Congresele avocaților apare câte o situație care dă peste cap asemenea întruniri. Da, au fost și cazuri de lipsă de cvorum, dar sper că nu din lipsă de maturitate profesională. Colegii avocați, care au respect față de profesie și față de colegi, permanent se prezintă la Adunările Generale ale Barourilor și la Congrese, inclusiv din motivul că înțeleg că pentru fiecare Congres organizat și eșuat sunt cheltuiți banii avocaților. 

Cred că colegii noștri trebuie aibă o atitudine mai serioasă și mai responsabilă în raport cu obligațiile sale de avocat, inclusiv față de obligația de a participa la lucrările Adunării Genenrale a Baroului și a Congresului, care este prevăzută la art. 54 alin. (6) lit. a) din Legea 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură. Personal consider că există soluții care să excludă problema lipsei cvorumului la Congresele avocaților. 

BizLaw: În cazul în care un Congres eșuează, cum se numește data viitorului Congres? 

Dorin Popescu: În conformitate cu art. 36 alin. (2) din Legea 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură, Congresul este convocat de Consiliul Uniunii Avocaţilor. În acest sens, Consiliul Uniunii Avocaţilor, urmează să se convoace pentru a hotărî convocarea Congresului. 

BizLaw: Spuneți-ne un singur lucru, cel mai important în opinia dvs., care lipsește în avocatura din Republica Moldova? 

Dorin Popescu: Dacă e să vorbim despre avocați atunci, în opinia mea, în prezent se simte lipsa de comunicare a organelor de conducere ale Uniunii Avocaţilor cu avocații, o lipsă de comunicare între ele, a organelor de conducere ale Uniunii Avocaţilor, o lipsă de comunicare chiar între avocați. 

Trebuie să fim mai respectuoși, mai înțelepți și mai înțelegători unii cu alții. Avocații aleși în organele de conducere ale Uniunii Avocaţilor trebuie să fie mai respectuoși în raport cu colegii a căror probleme le soluționează și să activeze în interesul avocatului, dar nu invers. În același timp, este nevoie și de un anumit nivel de disciplină în exercitarea profesiei de avocat, care să nu afecteze caracterul liberal al profesiei de avocat, dar totodată să asigure faptul ca avocații, în exercitarea profesiei, să aleagă legalitatea și nu oportunitatea, acolo unde nu este loc pentru aceasta.  

BizLaw: Ce schimbări reale trebuie să se întâmple în avocatură? 

Dorin Popescu: În opinia mea trebuie să existe schimbări reale nu doar în avocatură, dar și în raport cu avocații. În acest sens, cred că Statul ar trebui să-și schimbe atitudinea față de avocați, pe toate domeniile: garanții sociale, asigurare medicală, independență economică, garantare reală a independenței exercitării profesiei de avocat. Trebuie să fie instituit un cadru legal care să prevadă răspundere juridică pentru imixtiune în exercitarea profesiei de avocat, dar și pentru insultarea, calomnierea  avocatului, ameninţările la adresa acestuia, actele de violenţă comise împotriva lui în timpul exercitării atribuţiilor profesionale şi în legătură cu aceasta. 

În același timp, așteptăm să fie actualizată Legea cu privire la avocatură și ajustată cerințelor la zi. Totodată, avem nevoie și de modificări în Statutul profesiei de avocat, încât acesta să conțină proceduri și norme clare ce țin de convocarea Adunărilor Generale, de convocarea Congreselor, a modului de delegare a avocaților la Congres și să vină cu soluții în acest sens, dar și pe alte aspecte. 

În viziunea mea, trebuie să avem și un Cod deontologic al avocaților, cu norme previzibile care să stabilească clar încălcările pentru care avocatului ar putea să-i fie retrasă licența, fie să-i fie aplicată altă sancțiune disciplinară și în acest sens, să vină în ajutor membrilor Comisiei pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 

Vă mulțumesc!