Ministerul Justiției a anunțat că la concursul pentru selectarea reprezentanților societății civile în componența Colegiului disciplinar al notarilor s-au înscris două persoane. Este vorba despre Oxana Rotari, profesor la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, și Valentin Roșca, avocat și lector la Universitatea de Stat din Moldova. CV-urile celor doi concurenți pot fi vizualizate aici.

Potrivit Legii cu privire la organizarea activității notarilor, Colegiul disciplinar are drept scop examinarea cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară a notarilor.

Colegiul disciplinar se formează prin ordinul ministrului Justiției și este compus din șapte membri: trei membri aleși de către Adunarea Generală a Notarilor, patru membri desemnați de către Ministerul Justiției, dintre care un reprezentant din rândul societății civile selectat prin concurs de către Ministerul Justiției.

Dacă în termen de 30 de zile de la solicitarea ministrului Justiției, Adunarea Generală a Notarilor nu a ales membrii în Colegiul discipliar, aceștia sunt numiți de ministrul justiției, în rezultatul concursului organizat de către Ministerul Justiției.

Prin ordinul ministrului justiției sunt numiți și cei șapte membri supleanți ai Colegiului disciplinar.

Ministrul justiției poate respinge candidaturile alese de către Adunarea Generală a Notarilor. Refuzul motivat se expediază Consiliului Camerei Notariale în termen de 15 zile de la data la care acestea i-au fost propuse.

În cazul în care Consiliul Camerei Notariale supune votului repetat candidaturile respinse de către ministrul justiției și acestea sunt aprobate din nou cu votul a 2/3 dintre membrii Consiliului, ministrul justiției este obligat să le accepte.

Calitatea de membru al Colegiului disciplinar este incompatibilă cu calitatea de membru în Comisia de licențiere, Consiliul Camerei Notariale și Comisia de etică.

Președintele și vicepreședintele Colegiului disciplinar sunt aleși prin vot secret de către majoritatea membrilor acestuia. În lipsa președintelui, funcțiile acestuia sunt exercitate de către vicepreședinte. Președintele, membrii sau, după caz, membrii supleanţi ai Colegiului disciplinar beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a treia parte (1/3) din salariul mediu pe economie, dar nu mai mult decât pentru trei ședințe pe lună, achitate din contul mijloacelor financiare alocate Ministerului Justiției de la bugetul de stat.