Două personae au fost admise la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor- director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) în urma examinării dosarelor de către Comisia economie, buget și finanțe.

La concurs au fost admiși Irina Gutnic și Serghei Merjan.

Irina Gutnic a deținut anterior funcția de director general-adjunct al Agenției, iar Serghei Merjan a activat în cadrul Băncii Mondiale și Asociației ”PromoLex”.

În total, la concursul deschis pentru selectarea candidaților la funcția de director general al ANSC au depus dosare nouă persoane.

Candidatul câștigător urmează a fi ales în ședința Comisiei din 27 octombrie.

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este o autoritate publică autonomă care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 

Agenția are în componența sa șapte consilieri pentru soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul general și directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică care examinează contestațiile prin intermediul completelor de soluționare a contestațiilor formate din trei membri.

Consilierii sunt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, selectarea acestora fiind pe baza aptitudinilor profesionale, în rezultatul concursului deschis, imparțial și transparent, organizat de Comisia economie, buget și finanțe.