Comisia pentru Etică și Disciplină din cadrul Uniunii Avocaților (UAM) a decis retragerea licenței a doi avocați, care au fost găsiți vinovați de săvârșirea unor infracțiuni cu caracter penal.

Unul dintre avocații lipsiți de licență a fost recunoscut vinovat de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate. Avocatul a fost amendat cu 45.000 de lei și privat de dreptul de a conduce pentru o perioadă de trei ani.

În decizia de retragere a licenței, Comisia pentru Etică și disciplină a invocat patru articole din Legea cu privire la avocatură:

  • Art.1 – ” Profesia de avocat este exercitată de persoane calificate şi abilitate, conform legii, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor, să practice dreptul, să apară în faţa unei instanţe judecătoreşti sau să consulte şi să reprezinte în materie juridică clienţii lor.”
  • Art. 14, alin. (1), lit. d) – Activitatea de avocat încetează ”în cazul în care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi incompatibilă cu normele deontologice ale activităţii de avocat.”
  • Art. 11, alin. (1), lit. d) – ”Profesia de avocat este incompatibilă cu alte activităţi ce lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri.”
  • Art. 25, alin. (1), lit. g) – ” Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se retrage în cazul rămânerii definitive a sentinţei instanţei judecătoreşti de condamnare a avocatului.”

Al doilea avocat lipsit de licență a fost găsit vinovat de trafic de influență, fiind condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare (cu suspendare), amendat cu 75 de mii de lei și privat de dreptul de a exercita funcția de avocat timp de 3 ani.

În decizia de retragere a licenței, Comisia pentru Etică și disciplină a invocat aceleași temeiuri ca și în cazul primului apărător.

Deciziile de retragere a licențelor urmează a fi communicate Baroului Avocaților Chișinău și Consiliului UAM pentru consemnarea încetării activității de avocat și publicarea informației în Monitorul Oficial.