Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat mai multe modificări care vizează compania de asigurări ”Asterra Grup”.

Astfel, CNPF a avizat majorarea participației calificate directe deținute în capitalul social al CA ”Asterra Grup” SA de către ”Braus Com” SRL (de la 30,8% până la 34,87%) și a participației calificate deținute indirect de către Oleg Digori (de la 18,11% până la 20,49%);

De asemenea, CNPF și-a exprimat acordul pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice ale CA ”Asterra Grup” SA privind majorarea capitalului social cu 4.000.000 lei, de la 39.508.888 lei până la 43.508.888 lei. De asemenea, în Registrul emitenților de valori mobiliare a fost înregistrată darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Companiei de Asigurări ”Asterra Grup” SA, în sumă de 4.000.000 lei în număr de 4.000.000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu, din contul mijloacelor bănești.