O femeie a împrumutat de la o companie de creditare nebancară 7.000 de lei, iar în mai puțin de două luni și jumătate trebuia să întoarcă 22.000 de lei. Aceasta s-a adresat în instanță, iar recent Curtea Supremă de Justiție a pus punct dosarului.

Mai exact, femeia a invocat că la data de 16 noiembrie 2019 a încheiat cu OCN ”CASH & GO” SRL un contract de credit nebancar, prin care ultima compania s-a obligat să-i pună la dispoziție suma de 7.000 de lei pe un termen de 20 de zile. În contract s-a stabilit dobânda pentru folosirea creditului în sumă de 2 % pe zi sau 730% anual și penalitatea pentru întârzierea plății în sumă de 4% pe zi.

Reclamanta a susţinut că a fost în incapacitate de muncă temporară și nu a avut posibilitatea de a achita plăţile în termen, motiv din care la 23 decembrie 2019 a achitat suma de 10.000 de lei, însă reprezentanții companiei i-au comunicat că suma respectivă acoperă doar parțial creditul, rămânând o datorie în mărime de 4.940 de lei.

Femeia spune că în luna ianuarie 2020 s-a adresat către organizația de creditare cu o cerere prin care a solicitat stoparea calculării dobânzilor în legătură cu faptul că se află în concediu medical. Cererea sa a fost respinsă, fiindu-i propusă achitarea datoriei în sumă de 4.940 de lei până la data de 31 ianuarie 2020. Ulterior, i-a fost comunicat că datorează suma de peste 12.000 de lei.

Astfel, femeia a depus o plângere în instanță și a menţionat că, contractul de împrumut este unul standard de adeziune, din timp redactat și pregătit pentru o multitudine de clienți, fără posibilitatea negocierii din partea aderenților. Clauzele contractuale poartă un caracter abuziv și anume, clauzele cu privire la dobândă și penalitate sunt exagerate și ilegale, întrucât depășesc esențial suma împrumutului acordat. Impunerea unui contract preformulat și care nu poate fi negociat, nu oferă consumatorului posibilitatea reală de a lua cunoștință de acesta la data semnării contractului, de amploarea și de competența riscului la care expune, care sunt factorii ce vor influența creditul, costuri, comisioane ce ar fi putut fi puse în sarcină după semnarea contractului.

Reclamanta a declarat că la semnarea contractului, văzând dobânda de 2% pe zi nu și-a putut imagina la acel moment cât de mare, inechitabilă și exagerată este față de dobânzile din practica bancară și față de rata de refinanțare a BNM, care la data de 16 noiembrie 2019 constituia 10,44%. Astfel, la momentul semnării contractului, OCN ”CASH & GO” SRL nu i-a prezentat niște calcule pentru ca să-și dea seama că, de fapt, dobânda de 2% pe zi constituie 730% pe an, aceasta fiind una exagerată, disproporționată, care duce la îmbogățirea fără justă cauză a pârâtei.

Ea a mai afirmat că rata rezonabilă a dobânzii este 20,66% anual sau 0,05% pe zi, reieșind din următoarele componente: costul creditului atragerii mijloacelor financiare, rata de referință interbancară (CHIBOR), care la 16 noiembrie 2019 constituia 10,44%; profitul creditorului de aproximativ jumătate din costul indicat mai sus, la caz 5,22%; cheltuieli suportate de creditor, precum și costurile aferente menținerii rezervei instituționale de aproximativ 4-5%.

Prin urmare, reclamanta a declarat că la semnarea contractului de credit nebancar o dobândă de 20,66% anual sau 0,05% pe zi ar fi una rezonabilă și cu respectarea principiul echității. Astfel, suma de 10.000 de lei achitată la 23 decembrie 2019, este suficientă pentru acoperirea tuturor sumelor datorate și cheltuielilor suportate de către pârâtă aferente contractului de credit nebancar.

La rândul său, OCN ”CASH & GO” SRL a afirmat că femeia este client fidel al societăţii, anterior a negociat, semnat şi încheiat şapte contracte de credit nebancare, fiind de acord mereu cu clauzele contractuale.

Judecătorii au constatat caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor contestate de femeie. De asemenea, s-a dispus încasarea din contul OCN ”CASH & GO” SRL în beneficiul femeii a sumei de 2.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral.

Încheierea Curții supreme de Justiție poate fi accesată aici.