Începând de astăzi, soții care au decis să divorțeze se pot adresa și la notar. Procedura desfacerii căsătoriei va putea fi practicată de orice notar, indiferent de raza teritorială a soților.

Potrivit Legii privind procedura notarială, care intră astăzi în vigoare, cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă în baza acordului comun al soţilor și în prezența ambilor soți. Procedura va putea fi efectuată și în prezența unuia dintre soți, dacă notarului anterior i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi examinare a cererii în absenţa sa.

Cererea de desfacere a căsătoriei se va întocmi în scris, conform acestui model, iar în ea soţii pot opta pentru soluţionarea concomitentă pe cale amiabilă a modului de participare la educaţia copiilor, stabilirea locului de trai al acestora, plata pensiei de întreţinere sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei.

Mai multe detalii despre procedura desfacerii căsătoriei puteți citi aici. Aceasta a fost stabilită pentru a diminua sarcina instanțelor de judecată și organelor de stare civilă în acest domeniu.

Noua lege cu privire la procedura notarială prevede și alte competențe noi pentru notari, cum ar fi certificarea conținutului paginilor web, a programelor sau a altor produse informatice sau timpul preluării datelor din registrele de publicitate, ținute în formă electronica. Despre acestea puteți citi aici.

De asemenea, noile reglementări stabilesc modul de autentificare de către notar a contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor în curs de construire, care iau locul contractelor de investiții.

Printre alte competențe lărgite oferite notarilor de noua lege privind procedura notarială se mai numără autentificarea înscrisurilor și legalizarea copiilor de pe înscrisuri, acțiuni legate de publicitatea imobiliară și instrumentarea procedurii succesorale.