Conflictul dintre Vinăria Purcari și Timbrus Purcari Estate continuă la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Comisia de Contestaţii a AGEPI urmează ca în cadrul ședinței din 1 februarie să examineze șase mărci disputate de cele două vinării. Este vorba despre denumirile:Amintim că, ”Timbrus Purcari Estate” SRL a fost amendată de Consiliul Concurenței  pentru că a întreprins acţiuni de deturnare a clientelei concurentului ”Vinăria Purcari” SRL. Potrivit unei decizii a Consiliului, acest lucru ar fi avut loc prin inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la locul fabricării produselor sale, precum și a creat confuzie prin folosirea neloială a toponimicului ”Purcari” și folosirea ilegală a combinației ”Purcari Estate”. Pentru aceste încălcări ”Timbrus Purcari Estate” a primit o amendă în sumă de 52.877 lei.

Ulterior, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a suspendat decizia Consiliului Concurenței. Decizia a fost suspendată până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Instanța a ajuns la aceasta concluzie în baza art. 127 alin. (2) Cod administrativ și a menționat că argumentele expuse de către SRL Timbrus Purcari Estate prin care se pretinde că executarea deciziei contestate generează prejudicii materiale ireparabile, ținând cont de faptul că societatea a fost obligată să achite amenda de peste 52 de mii de lei și să retragă de pe piață unele produse.

Mai mult, instanța a precizat că punerea în executare a Deciziei Consiliului Concurenței poate prejudicia grav interesele reclamantului prin faptul că excluderea de pe piață a producției marcată legal cu toponimul ”Purcari” ar însemna blocarea integrală a activității companiei și intrarea în insolvabilitate.